HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

K varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím slouží varovný signál (všeobecná výstraha), který generují koncové prvky varování. 

Informační leták „Varování obyvatelstva“ naleznete zde.

Varovný signál (všeobecná výstraha) je kolísavý zvuk sirény trvající 140 sekund, který může být vyhlašován třikrát za sebou ve tříminutových intervalech.

Vseobecna_vystraha.jpg

Po zaznění varovného signálu:

Vstupte do budovy!

Jste-li venku, schovejte se do nejbližší budovy, protože Vás ochrání. Jedete-li autem, zastavte a ukryjte se v budově.

Zavřete se!

Zavřete okna a dveře a vypněte klimatizaci. Utěsněte prostory, kterými mohou do místnosti vnikat škodliviny (použijte např. lepicí pásku).

Poslouchejte!

Sledujte informace z elektronických (mluvících) sirén. Zapněte si rozhlas nebo televizi. Z elektronických sirén a vysílání rozhlasu nebo televize získáte další informace o opatřeních k ochraně Vašeho života a zdraví.

Koncovými prvky varování jsou rotační sirény, elektronické sirény, obecní rozhlasy a mobilní sirény.

Rotační siréna

Rotační (motorová) siréna je starším typem sirény. Umožňuje pouze houkání. Siréna je pevně umístěna na budovách a slouží k varování obyvatelstva.

Elektronická siréna

Elektronická (mluvící) siréna po vyhlášení varovného signálu odvysílá mluvenou informaci o charakteru ohrožení. Siréna je pevně umístěna na budovách a slouží k varování obyvatelstva.

Místní rozhlas

Místní rozhlasy jsou zpravidla instalovány na sloupech veřejného osvětlení a fasádách budov. Z těchto zařízení Vám mohou být poskytovány další informace o ohrožení a o opatřeních nezbytných k ochraně Vašich životů, zdraví a majetku, např. pokyny k evakuaci při povodni, pokyny k ukrytí v budovách při únicích nebezpečných látek nebo při vzniku nebezpečných zplodin hoření při požáru.

Mobilní sirény

Mobilní sirény jsou instalovány na vozidlech hasičů a policistů. Z těchto zařízení Vám mohou být poskytovány další informace o ohrožení a o opatřeních nezbytných k ochraně Vašich životů, zdraví a majetku, např. pokyny k evakuaci při povodni, pokyny k ukrytí v budovách při únicích nebezpečných látek nebo při vzniku nebezpečných zplodin hoření při požáru.

Tísňová informace

Po varování obyvatelstva následuje tísňová informace, kterou se sdělují údaje o bezprostředním nebezpečí nebo již nastalé mimořádné události a údaje o opatřeních k ochraně obyvatelstva.

Pro šíření tísňové informace se využívá:

  • elektronických (mluvících) sirén a místních rozhlasů,
  • rozhlasové a televizní vysílání (smluvně zajištěno s Českým rozhlasem Ostrava, Českým rozhlasem Olomouc, Hitradiem Orion, Rádiem Morava, Rádiem Čas a Českou televizí),
  • mobilních vyhlašovacích prostředků (mobilní sirény HZS, výstražné zařízení na vozidlech HZS, Policie ČR a Městské policie),
  • telefonní zprávy a textové zprávy SMS na mobilní telefony,
  • přímé varování občanů příslušníky složek IZS, případně dalšími pověřenými osobami,
  • spojky - osoby pověřené k zabezpečení přímého (osobního) předání varovné informace obyvatelům ohrožené oblasti.

K informování o ukončení ohrožení a odvolání opatření k ochraně obyvatelstva bude využit obdobný způsob jako při jejich vyhlašování.

Zkouška sirén

Zkoušku sirén provádí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Zpravidla probíhá každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Zkušební tón (trvalý tón) sirény trvající 140 sekund slouží k prověření její funkčnosti.

V případě, že siréna ve Vašem okolí při zkoušce sirén nefunguje, kontaktujte Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje na tel: 950 730 311 nebo e-mailem na podatelna@hzsmsk.cz.


Požární poplach

Požární poplach není varovným signálem, je určen  ke svolání jednotek požární ochrany. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu 60 sekund.

Akustický tvar požárního poplachu pro rotační sirény.

Akustický tvar požárního poplachu pro elektronické sirény.

vytisknout  e-mailem