HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

Nouzové přežití je řešeno na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a vyhlášky MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS a je rozpracováno v Plánu nouzového přežití jako součást havarijního plánu kraje. Je součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostí a krizových situacích, kterými jsou zejména živelní pohromy, technologické havárie, epidemie a jiné. 

Pro některé typy nepředvídatelných mimořádných událostí jsou připraveny prostředky k nouzovému přežití postiženého obyvatelstva, a to na centrální, krajské a územní úrovni. Na centrální úrovni jsou plánovány materiální základny humanitární pomoci (dále jen MZHP) s kapacitou pro 2550 osob, z toho v působnosti Ministerstva obrany (vyčleněné útvary Armády ČR) pro 1500 osob a v působnosti Ministerstva vnitra, resp. HZS ČR, pro 1050 osob.
Materiál nouzového přežití k využití u HZS ČR
U HZS ČR jsou vytvořeny zásoby k zabezpečení nouzového přežití v tomto rozsahu:
  • celkem 7 souprav MZHP
    • a to 5 souprav MZHP s kapacitou 150 osob ve skladech Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR
    • a 2 soupravy MZHP s kapacitou 150 osob ve skladech Záchranného útvaru HZS ČR .
Na krajské úrovni je plánováno u hasičských záchranných sborů krajů a ZÚ HZS ČR celkem 15 ks mobilních kontejnerů nouzového přežití.
Materiální základna humanitární pomoci - MZHP
MZHP je zařízení vytvářené za účelem zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, ošacení, stravování, osobní hygiena, zdravotní a psychosociální pomoc) postiženému obyvatelstvu v případě vzniku mimořádné události, a to na nezbytně nutnou dobu.
Materiál nouzového přežití k využití u HZS Moravskoslezského kraje:
  • Kontejner nouzového přežití pro 50 osob,
  • Soupravy pro 20 osob k okamžitému použití, a to v počtu stanic HZS kraje,
  • Soupravy pro 50 osob k následnému použití, a to v počtu územních odborů HZS kraje.
 Soupravy k okamžitému a následnému použití jsou uloženy pro stanice HZS v objektu skladu územního odboru HZS kraje.
Kontejner nouzového přežití.
Je určen pro 50 osob a slouží ke krátkodobému rychlému poskytnutí účinné a neodkladné pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí. Konstrukční řešení umožňuje dlouhodobý a nepřetržitý provoz v rozmezí teplot -30 až +50 oC. Skládá se s kontejneru a nafukovacího stanu vzájemně připojitelných v jeden celek.
Opatření nouzového přežitíobyvatelstva
Plnění opatření nouzového přežití obyvatelstva se dosahuje realiza­cí systému opatření zapracovaných do havarijního plánu kraje ve formě plánu nouzového přežití, který obsahuje:
a)      nouzové ubytování,
b)      nouzové zásobování potravinami,
c)      nouzové zásobování pitnou vodou,
d)      nouzové základní služby obyvatelstvu,

vytisknout  e-mailem