HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evakuace

Evakuace je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se používají při ochraně obyvatelstva před případnými následky hrozících nebo vzniklých mimořádných událostí. 

 

Informační leták „Evakuace obyvatelstva“ naleznete zde.

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.

Evakuaci obyvatelstva:

 • organizuje starosta obce v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností,
 • organizuje a koordinuje hasičský záchranný sbor kraje.


Podle doby trvání se evakuační opatření realizuje jako:

 • krátkodobé, kdy hrozící krizová situace nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova,
 • dlouhodobé, kdy krizová situace vyžaduje dlouhodobý, více než 24 hodinový pobyt mimo místo trvalého pobytu obyvatelstva.


Z  hlediska způsobu realizace jde o:

 • evakuaci řízenou, kdy přestavitelé orgánů zodpovědných za řízení evakuace tento proces řídí a ovlivňují,
 • evakuaci samovolnou, při níž dochází k neřízenému přemístění osob a opuštění ohroženého prostoru vlastními dopravními prostředky nebo pěšky.


Odborné zabezpečení evakuace:

 • zdravotnické zabezpečení cestou místních zdravotnických zařízení,
 • dopravní zabezpečení v součinnosti s místními autodopravci smluvně,
 • pořádkové zabezpečení prostřednictvím Policie ČR a obecních policií,
 • informační zabezpečení místními sdělovacími prostředky. 


Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat:

 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • léky, které užíváte a prostředky osobní hygieny,
 • základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitná voda,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývky,
 • mobilní telefon s nabíječkou,
 • kapesní svítilna, náhradní baterie, zapalovač, zápalky, přenosný radiopřijímač,
 • předměty denní potřeby, jídelní nádobí, kapesní nůž, otvírač na konzervy,
 • předměty pro krácení volného času (knihy, hry – především pro děti).

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.


Zásady pro opuštění bytu při evakuaci:

 • uhaste otevřený oheň v topidlech,
 • vypněte elektrické a plynové spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
 • uzavřete hlavní přívod vody a plynu,
 • ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
 • vložte dětem do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • vezměte s sebou i svá domácí zvířata, i ta musí být připravena na evakuaci (voda, krmivo alespoň na 3 dny s sebou, miska, vodítko, náhubek, přepravní box, apod.), zamezte volnému pohybu zvířat,
 • použijte prostředky improvizované ochrany, nebo prostředky individuální ochrany, které vám budou poskytnuty,
 • vezměte sebou připravené evakuační zavazadlo,
 • uzamkněte byt.


Dopravní zajištění evakuace

Pro potřeby zajištění evakuace má Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje k dispozici vlastní dopravní prostředky (autobusy) a dále má smluvně zajištěny dopravní kapacity pro přepravu evakuovaných osob.

vytisknout  e-mailem