HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úkoly a působnost oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení plní zejména následující úkoly:

 • sjednocuje postupy orgánů s krajskou působností a obecních úřadů, právnických a fyzických osob na úseku ochrany obyvatelstva,
 • usměrňuje postupy při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich personálu v kraji,
 • usměrňuje obsah a zaměření přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci včetně přípravy žáků základních a středních škol, podílí se na vzdělávání v oblasti krizového řízení,
 • stanovuje zásady varování, informování, ukrytí, monitorování, dekontaminace, nouzového přežití, evakuace, individuální ochrany obyvatelstva v kraji a hospodaření s materiálem CO,
 • navrhuje opatření k ochraně obyvatelstva při použití chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní, látek a prostředků ve spolupráci s oddělením IZS a služeb,
 • zabezpečuje organizaci a koordinaci humanitární pomoci,
 • zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje a krizového plánu obce s rozšířenou působností; zpracovává havarijní plány kraje a vnější havarijní plány a plán krizové připravenosti HZS kraje,
 • vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací v rozsahu § 15 odst. 3 krizového zákona,
 • připravuje a usměrňuje zpracování podkladů pro bezpečnostní radu kraje a bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností předkládaných HZS kraje, podílí se na činnosti krizového štábu kraje a krizového štábu obce s rozšířenou působností,
 • seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • koordinuje zpracování opatření při přechodu z mírového na válečný stav a podkladů k zabezpečení základních funkcí státu a kritické infrastruktury včetně podkladů do plánu nezbytných dodávek kraje a Ministerstva vnitra,
 • za nouzového stavu a stavu ohrožení státu vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené generálnímu ředitelství; vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí,
 • vykonává kontrolu v oblasti krizového řízení u obcí s rozšířenou působností v součinnosti s krajským úřadem, u obcí v součinnosti s obecním úřadem s rozšířenou působností a u právnických a podnikajících fyzických osob, kterým byla uložena povinnost vyplývající z krizového zákona,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií v oblasti své působnosti.

 

vytisknout  e-mailem