HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2025, ze které lze požádat o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu, požárního přívěsu pro hašení nebo stavbu či rekonstrukci požární zbrojnice. 

JSDH_V2A_2025 Pořízení nového dopravního automobilu 
JSDH_V2B_2025 Pořízení požárního přívěsu pro hašení 
JSDH_V3_2025 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Žádost se povinně eviduje v elektronickém formuláři Jednotného dotačního portálu MF (dále jen „portál“): https://isprofin.mfcr.cz/rispf. UPOZORŇUJEME, že odesláním elektronického formuláře žádosti v „portálu“ ještě není žádost PODÁNA!

Žádost, která bude prostřednictvím „portálu“ vygenerována (.pdf), je nutno podat (zaslat) spolu se všemi přílohami do datové schránky místně příslušného HZS kraje s podpisem k tomu oprávněné osoby, nejpozději do 24. července 2024.

Zahájení evidence žádostí v portálu MF: pondělí 24. června 2024 v 12:01 hod.
Ukončení evidence žádostí v portálu MF: středa 24. července 2024 ve 23:59 hod

K žádosti je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.

Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Výzva „JSDH_V1_2025 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ bude vyhlášena ve III. čtvrtletí 2024.

vytisknout  e-mailem