HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti JSDH vybrané obce na rok 2021

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV GŘ HZS ČR“. 

VÝZVA k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2021 a ZÁSADY pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2021, včetně veškerých potřebných informací, jsou k dispozici na webu MV-GŘ HZS ČR nebo v příloze na konci článku.

Název výzvy v portálu RISPF (poskytovatel Ministerstvo vnitra): „JSDH_DOT_V1_2021 - Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí“.

Sběr žádostí o dotaci bude zahájen v pátek 29. ledna 2021 v 00:01 hodin a bude probíhat pouze elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Jednotného dotačního portálu RISPF. Činnost portálu RISPF (https://isprofin.mfcr.cz/rispf) bude ukončena v úterý 2. března 2021 v 23:59 hodin. Žádost, která bude prostřednictvím portálu RISPF vygenerována (*.pdf), je nutné dále podepsat statutárním zástupcem obce (žadatele) a podat prostřednictvím datové schránky HZS Středočeského kraje dz4aa73 nejpozději do 2. března 2021.

Upozorňujeme, že pro oblast podpory uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. b) výzvy, musí zároveň člen – zaměstnanec splňovat:

  • odbornou způsobilost podle § 72 odst. 5 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 34 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů a získanou dle Pokynu generálního ředitele č. 53/2013, k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru, ve znění Pokynu č. 57/2019.  Pokyny ke stažení zde (53/2013) a zde (57/2019). 
  • zdravotní způsobilost dle § 65 odst. 8 písm. b) v souladu s § 69b písm. e) zákona o požární ochraně. 

por. Ing. Jiří Pytlík
oddělení IZS
HZS Středočeského kraje

vytisknout  e-mailem