Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Učební osnovy kurzů

  • Vstupní kurzy
  • Získání odborné způsobilosti
  • Prodloužení odborné způsobilosti
  • Specializační kurzy
  • Doplňkové kurzy
  • Služební zkouška
  • Pro JSDH

Vstupní kurzy

Vstupní kurzy (platná znění)
název kurzu kód kurzu platnost od změny a studijní materiály
Nástupní odborný výcvik NOV HZS 1.3.2013
Základní odborná příprava ZOP Z 7.2.2013
Základní odborná příprava P ZOP P 13.5.2013
Nástupní odborný výcvik NOV 1.10.2007
Administrativa P ADMIN-P 2011

Získání odborné způsobilosti

Kurzy k získání odborné způsobilosti (platná znění)
název kurzu kód kurzu platnost od změny a studijní materiály
Chemická služba Z T-CHS Z 1.11.2010
Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Z OOB a KŘ-Z 14.8.2013
Operační řízení Z OŘ Z 9.9.2013
Požární prevence Z PP-Z  12.2.2016 
Spojení SP 29.1.2014
Spojová služba Z T-SP Z 14.1.2014
Strojní služba Z T-STS Z 14.1.2014
Strojníků Z ST-Z 5.3.2014
Taktické řízení Z TŘ-Z 19. 11. 2018
Takticko-strategické řízení Z TSŘ Z 17.6.2013
Technická služba Z T-TS Z 17.8.2017

Prodloužení odborné způsobilosti

Kurzy k prodloužení odborné způsobilosti (platná znění)
název kurzu kód kurzu platnost od změny a studijní materiály

Chemická služba P

T-CHS P 1.7.2010
Komunikační a informační systémy P KIS P 1.10.2009
Ochrana obyvatelstva a krizové řízení P OOB a KŘ-P 23.9.2014
Operační řízení P OŘ P 3.3.2014
Požární prevence P PP-P 12.2.2016
Spojová služba P T-SP P 1.1.2006
Strojní služba P T-STS P 24.4.2015
Taktické řízení P TŘ-P 9. 1. 2019
Takticko-strategické řízení P TSŘ P 25.7.2013
Technická služba P T-TS P 17.8.2017

Specializační kurzy

Pokyn generálního ředitele HZS ČR ze dne 11.2.2010, kterým se stanoví podmínky pro výkon speciálních činností u HZS ČR - SIAŘ č. 9/2010.

Specializační kurzy (platná znění)
název kurzu kód kurzu platnost od změny a studijní materiály
SIAŘ č. 9 - podmínky pro výkon speciálních činností u HZS ČR 11.2.2010
Aplikace přetlakové ventilace APV
Dekontaminace hasičů DEKONT 11.5.2004
Detekce, monitorování a odběr vzorků nebezpečných chemických látek DNL 19.10.2006
COBRA lektor COBRA 2.12.2016
Instruktor obsluhy motorových pil v jednotce PO - Z  IOMP-Z 12.12.2014 
Instruktor obsluhy motorových pil v jednotce PO - P  IOMP-P 12.12.2014 
Instruktor potápění 18.5.2001
Jeřábníci a vazači HZS ČR JEŘVAZ 15.6.2006
Kontrolní činnost  KČ 28.8.2014
Kyslíkové dýchací přístroje KDP 23.7.1998
Manipulace se zvířaty při mimořádných událostech MAN 2010
Nebezpečné látky NL 7.1.2015
Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných DNR
Neodkladná zdravotnická pomoc NZP 6.1.2017
Obsluha automobilových vysokozdvižných plošin a automobilových žebříků OB-PLO 1993
Obsluha motorových pil v jednotce PO OMP 12.12.2014
Obsluha programového balíku SEOD HZS SEOD 1.1.2010
Obsluha programového balíku SEOD HZS P SEOD P 2011
Obsluha zemních a stavebních strojů ZSS 3.12.2012
Potápěč I. stupně POT I. 15.12.1998
Potápěč II. stupně POT II. 15.12.1998
Potápěč III. stupně POT III. 27.5.1999
Potápění s dýchací směsí Nitrox NITROX 19.12.2011
Kurz obsluhy přilbového potápění OPP 3.6.2015
Potápěč pro přilbové potápění POTpp 12.6.2015
Práce v divoké vodě PDV 7.2.2018
Příprava pracovníků kontroly a interního auditu PPKIA 31.10.2005 změna č.1 (29.12.2005)
Protipožární kurz základní pro posádky námořních lodí PNLZ Z 18.3.2005
Psychologické aspekty řízení lidských zdrojů v HZS ČR PALZ 24.4.2006
Radiační ochrana Z RAD Z 1.10.2006
Radiační ochrana P RAD P 1.10.2006
Rozhodčí instruktor požárního sportu - P RI-PS-P 1.3.2018
Rozhodčí instruktor požárního sportu - Z RI-PS-Z 1.3.2018
Rozhodčí instruktor požárního sportu - Z-E RI-PS-Z-E 1.3.2018
Rozhodčí - instruktor soutěží v disciplínách TFA P RI TFA P 14.8.2012
Rozhodčí - instruktor soutěží v disciplínách TFA Z RI TFA Z 14.8.2012
Rozhodčí soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
Stavební prevence StP 28.8.2014
Vůdce malého plavidla VMP 28.12.1998
 Instruktor vyprošťování u dopravních nehod I-VDN 30.12.2019
Vyšetřování příčin požárů VYP 28.8.2014
Kurz vedoucích a velitelů složek IZS K-IZS 7.9.2016
Vedení exkurze v hasičských stanicích VEX-HS 20.12.2016

Radiová komunikace v PO

RK-S

2.5. 2017

Specializační kurzy pro LEKTORY zařízení, simulující reálné podmínky požáru (platná znění)
Odborná příprava lektorů - zařízení simulujících reálné podmínky požáru 4.4.2013
Odborná příprava vedoucích lektorů - zařízení simulujících reálné podmínky požáru 28.3.2013
Specializační kurzy pro LEZCE (platná znění)
Odborná příprava hasičů-instruktorů vzdělávacích zařízení MV-GŘ HZS ČR pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou POP-INVZ-LEZ 10.5.2006
Pravidelná odborná příprava hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou POP-LEZ 10.5.2006
Pravidelná odborná příprava hasičů-instruktorů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou POP-IN-LEZ 10.5.2006
Základní odborná příprava hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou ZOP-LEZ 10.5.2006
Základní odborná příprava hasičů-instruktorů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou ZOP-IN-LEZ 10.5.2006

Doplňkové kurzy

Doplňkové kurzy (platná znění)
název kurzu kód kurzu platnost od změny a studijní materiály
Dokumentace při vyšetřování požárů DOK-VYP 2011
Krizové řízení a ochrana obyvatelstva D5-KŘ a OOB 1.1.2006
Ochrana obyvatelstva a plánování OOP 1.1.2006
Prevence PRE 1.1.2006
Příprava pro pracovníky vrcholového managementu na úseku operativně taktickém D7-OT 14.8.2003
Příprava pro pracovníky vrcholového managementu na úseku prevence D8-PP 20.2.2003
Speciální jazyková příprava 112 - Z JPOT 112 Z 4.2.2015
Speciální jazyková příprava 112 - P JPOT 112 P 4.2.2015

Služební zkouška

Pro JSDH

vytisknout  e-mailem