Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Učební osnovy kurzů

  • Vstupní kurzy
  • Získání odborné způsobilosti
  • Prodloužení odborné způsobilosti
  • Specializační kurzy
  • Doplňkové kurzy
  • Služební zkouška
  • Pro JSDH

Vstupní kurzy

Vstupní kurzy (platná znění)
název kurzu kód kurzu platnost od změny a studijní materiály
Nástupní odborný výcvik NOV HZS 3.2019
Základní odborná příprava ZOP Z 7.2.2013
Základní odborná příprava P ZOP P 13.5.2013
Nástupní odborný výcvik NOV 1.10.2007
Administrativa P ADMIN-P 2011

Získání odborné způsobilosti

Kurzy k získání odborné způsobilosti (platná znění)
název kurzu kód kurzu platnost od změny a studijní materiály
Chemická služba Z T-CHS Z 1.11.2010
Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Z OOB a KŘ-Z 14.8.2013
Operační řízení Z OŘ Z 9.9.2013
Požární prevence Z PP-Z  12.2.2016 
Spojení SP 29.1.2014
Spojová služba Z T-SP Z 14.1.2014
Strojní služba Z T-STS Z 14.1.2014
Strojníků Z ST-Z 5.3.2014
Taktické řízení Z TŘ-Z 19. 11. 2018
Takticko-strategické řízení Z TSŘ Z 17.6.2013
Technická služba Z T-TS Z 17.8.2017

Prodloužení odborné způsobilosti

Kurzy k prodloužení odborné způsobilosti (platná znění)
název kurzu kód kurzu platnost od změny a studijní materiály

Chemická služba P

T-CHS P 1.7.2010
Komunikační a informační systémy P KIS P 1.10.2009
Ochrana obyvatelstva a krizové řízení P OOB a KŘ-P 23.9.2014
Operační řízení P OŘ P 3.3.2014
Požární prevence P PP-P 12.2.2016
Spojová služba P T-SP P 1.1.2006
Strojní služba P T-STS P 24.4.2015
Taktické řízení P TŘ-P 9. 1. 2019
Takticko-strategické řízení P TSŘ P 25.7.2013
Technická služba P T-TS P 17.8.2017

Specializační kurzy

Pokyn generálního ředitele HZS ČR ze dne 11.2.2010, kterým se stanoví podmínky pro výkon speciálních činností u HZS ČR - SIAŘ č. 9/2010.

Specializační kurzy (platná znění)
název kurzu kód kurzu platnost od změny a studijní materiály
SIAŘ č. 9 - podmínky pro výkon speciálních činností u HZS ČR 11.2.2010
Aplikace přetlakové ventilace APV
Dekontaminace hasičů DEKONT 11.5.2004
Detekce, monitorování a odběr vzorků nebezpečných chemických látek DNL 19.10.2006
COBRA lektor COBRA 2.12.2016
Instruktor obsluhy motorových pil v jednotce PO - Z  IOMP-Z 13.6.2019 
Instruktor obsluhy motorových pil v jednotce PO - P  IOMP-P 13.6.2019 
Instruktor potápění 18.5.2001
Jeřábníci a vazači HZS ČR JEŘVAZ 15.6.2006
Kontrolní činnost  KČ 28.8.2014
Kyslíkové dýchací přístroje KDP 23.7.1998
Manipulace se zvířaty při mimořádných událostech MAN 2010
Nebezpečné látky NL 7.1.2015
Neodkladná zdravotnická pomoc NZP 29.10.2020
Obsluha automobilových vysokozdvižných plošin a automobilových žebříků OB-PLO 1993
Obsluha motorových pil v jednotce PO OMP 13.6.2019
Obsluha programového balíku SEOD HZS SEOD 1.1.2010
Obsluha programového balíku SEOD HZS P SEOD P 2011
Obsluha zemních a stavebních strojů ZSS 3.12.2012
Potápěč I. stupně POT I. 25.9.2017
Potápěč II. stupně POT II. 25.9.2017
Potápěč III. stupně POT III. 25.9.2017
Potápění s dýchací směsí Nitrox NITROX 19.12.2011
Kurz obsluhy přilbového potápění OPP 3.6.2015
Potápěč pro přilbové potápění POTpp 12.6.2015
Práce v divoké vodě PDV 7.2.2018
Příprava pracovníků kontroly a interního auditu PPKIA 31.10.2005 změna č.1 (29.12.2005)
Protipožární kurz základní pro posádky námořních lodí PNLZ Z 18.3.2005
Psychologické aspekty řízení lidských zdrojů v HZS ČR PALZ 24.4.2006
Radiační ochrana Z RAD Z 1.10.2006
Radiační ochrana P RAD P 1.10.2006
Rozhodčí instruktor požárního sportu - P RI-PS-P 1.3.2018
Rozhodčí instruktor požárního sportu - Z RI-PS-Z 1.3.2018
Rozhodčí instruktor požárního sportu - Z-E RI-PS-Z-E 1.3.2018
Rozhodčí - instruktor soutěží v disciplínách TFA P RI TFA P 14.8.2012
Rozhodčí - instruktor soutěží v disciplínách TFA Z RI TFA Z 14.8.2012
Rozhodčí soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
Stavební prevence StP 28.8.2014
Vůdce malého plavidla VMP 28.12.1998
Instruktor vyprošťování u dopravních nehod I-VDN 23.3.2021
Vyšetřování příčin požárů VYP 28.8.2014
Kurz vedoucích a velitelů složek IZS K-IZS 7.9.2016
Vedení exkurze v hasičských stanicích VEX-HS 20.12.2016

Radiová komunikace v PO

RK-S

2.5. 2017

Specializační kurzy pro LEKTORY zařízení, simulující reálné podmínky požáru (platná znění)
Odborná příprava lektorů - zařízení simulujících reálné podmínky požáru 4.4.2013
Odborná příprava vedoucích lektorů - zařízení simulujících reálné podmínky požáru 28.3.2013
Specializační kurzy pro LEZCE (platná znění)
Odborná příprava hasičů-instruktorů vzdělávacích zařízení MV-GŘ HZS ČR pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou POP-INVZ-LEZ 10.5.2006
Pravidelná odborná příprava hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou POP-LEZ 10.5.2006
Pravidelná odborná příprava hasičů-instruktorů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou POP-IN-LEZ 10.5.2006
Základní odborná příprava hasičů se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou ZOP-LEZ 10.5.2006
Základní odborná příprava hasičů-instruktorů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou ZOP-IN-LEZ 10.5.2006

Doplňkové kurzy

Doplňkové kurzy (platná znění)
název kurzu kód kurzu platnost od změny a studijní materiály
Dokumentace při vyšetřování požárů DOK-VYP 2011
Krizové řízení a ochrana obyvatelstva D5-KŘ a OOB 1.1.2006
Ochrana obyvatelstva a plánování OOP 1.1.2006
Prevence PRE 1.1.2006
Příprava pro pracovníky vrcholového managementu na úseku operativně taktickém D7-OT 14.8.2003
Příprava pro pracovníky vrcholového managementu na úseku prevence D8-PP 20.2.2003
Speciální jazyková příprava 112 - Z JPOT 112 Z 4.2.2015
Speciální jazyková příprava 112 - P JPOT 112 P 4.2.2015

Služební zkouška

Pro JSDH

vytisknout  e-mailem