HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Třetí kolo soutěže o Hasičské pohádky

V předvánočním čase nabízí HZS Olomouckého kraje možnost vyhrát tři výtisky knížky Hasičských pohádek. Dvě kola soutěže už máme za sebou, poslední kolo startuje právě dnes, tj. 12. prosince 2016. Druhou knížku Hasičských pohádek vyhrála paní Naďa Nevrlá ze Slatinek. Pokud tedy chcete vyhrát krásnou knížku plnou hasičských poháde, máte poslední šanci.  

Soutěžní otázky 3. kola (12. prosince 2016 - 16. prosince 2016 do 12:00 hodin)

1. Jaké jsou v posledních pěti letech dvě nejčastější příčiny vzniku požárů v Olomouckém kraji?

2. Jak jsou značeny únikové cesty?

3. Co značí kolísavý tón v délce 140 sec, co udělám, pokud ho uslyším a kolik varovných signálů pro obyvatelstvo existuje v ČR?

4. Kolik a jaké podmínky musí být splněny, aby mohlo dojít k hoření?

5. Co uděláš, když na tobě vzplane oděv?

Správné odpovědi zasílejte pouze e-mailem na adresu soutez@hzsol.cz nejpozději do pátku 16. prosince 2016 do 12:00 hodin. Nezapomeňte připojit svoji poštovní adresu!

Pravidla soutěže

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se v předvánočním čase rozhodl, že uspořádá soutěž o tři knížky Hasičských pohádek. Soutěžit se bude tři týdny vždy od pondělí do pátku o jednu knížku. V pondělí bude na webu HZS OLK a na Facebooku zveřejněno pět otázek a soutěžící mohou do pátku do 12 hodin posílat správné odpovědi. V pátek ve 12 hodin bude přijímání správných odpovědí uzavřeno a vylosován bude jeden výherce, který knížku obdrží.

Soutěž startuje v pondělí 28. listopadu a končí v pátek 16. prosince 2016. Odpovědi zasílejte na e-mail soutez@hzsol.cz. Aby mohl být e-mail zařazen do slosování, musí obsahovat správné odpovědi na všech pět otázek, jméno a adresu odesílatele (abychom na ni mohli zaslat případnou výhru).

Správné odpovědi na soutěžní otázky 2. kola

1. Kolik a jaké signály sirén se v současné době používají?

V České republice se v současné době používají 3 signály, a to:

  • Všeobecná výstraha - je jediným varovným signálem a slouží k varování obyvatelstva
  • Zkouška sirén - slouží k ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění
  • Požární poplach - slouží ke svolání jednotek požární ochrany

2. Jaké znáte stupně povodňové aktivity a kdo je vyhlašuje?

V ČR jsou vodním zákonem stanoveny 3 stupně povodňové aktivity:
    1. SPA - stav bdělosti
    2. SPA - stav pohotovosti
    3. SPA - stav ohrožení
1. SPA se nevyhlašuje, ale nastává. 2. SPA a 3.SPA vyhlašují ve svém územním obvodu povodňové orgány.

3. Jak často musím čistit a kontrolovat spalinovou cestu u kotle na tuhá paliva do 50 kW při celoročním provozu?

Spalinová cesta se musí čistit nejméně třikrát do roka, a kontrolovat jedenkrát do roka.

4. Jaké informace při dopravní nehodě musíte oznámit na tísňovou linku?

Co se stalo
Kde se to stalo - pokusit se o co nejpřesnější popis místa události (město, název ulice, číslo komunikace, směr,...)
Upozornit na zraněné osoby - nahlásit jejich počet a zdravotní stav
Upozornit na další případná nebezpečí
Číslo telefonu, ze kterého voláme

5. K čemu v domácnosti slouží detektor plynu a kam ho správně umístit?

Detektory slouží k signalizaci přítomnosti nebezpečného plynu již při velmi malých koncentracích, kdy ještě není přímo ohrožen váš život. Mezi plyny, které nejčastěji ohrožují lidský život jsou: metan, propan-butan, oxid uhelnatý.

Detektory plynů se umisťují:

  • detektor hořlavých plynů:

Hlásič plynů je vhodné umístit do prostor, kde dochází k používání plynových spotřebičů nebo kde se skladují tlakové láhve (kuchyně, místnosti s karmou nebo plynové kotelny).

Plynový hlásič je vhodné instalovat ve vzdálenosti minimálně 1m od spotřebiče. Vyhnete se tak poplachům při krátkodobém úniku plynu, například při zapalování sporáku.
Pro instalaci je klíčové, zda budeme detekovat plyn lehčí nebo těžší než vzduch.
- lehký plyn - stoupá ke stropu, např. zemní plyn a detektor umístíme na stěnu pod strop (cca 15 cm)
- těžký plyn - klesá k podlaze, např. propan-butan, v tomto případě detektor umisťujeme na stěnu nad podlahu (cca 15 cm).

  • detektor oxidu uhelnatého:

detektor oxidu uhelnatého je nutno umísťovat cca 10 cm pod strop nebo do výše očí a současně do blízkosti karem a kotlů. Oxid uhelnatý se hromadí pod stropem (je mírně lehčí než vzduch, tzn. stoupá).

vytisknout  e-mailem