HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Topte jak se má

Topná sezona je v plném proudu 

Kontrola spalinových cest, hořlavé materiály v blízkosti topidel, odlétnuté jiskry z topidla a vysypaný žhavý popel do nádob, které nejsou úplně nehořlavé, tak takové jsou nejčastější prohřešky vás uživatelů, kteří si pak trháte vlasy, když vám shoří to nejcennější – obydlí. 

Od 1. října do 18. listopadu (topná sezona) evidujeme již 105 požárů. Všechny požáry ještě nejsou došetřeny, ale už teď je možné říci, že více než 10 požárů je od zažehnutí sazí v komíně či odlétnutí jisker z komínu. Škody již stoupají k jednomu milionu korun.

Hasiči v uplynulých dnech likvidovali požár stropní konstrukce u krbu v rodinném domě v Chrudimi. Hasiči museli nejprve požár uhasit, ale to nejhorší je teprve čekalo. Bylo totiž nutné rozebrat stropní konstrukci, která byla ze štěpkocementových desek a před požárem také z krásného palubkového podbití. „Tady byla s největší pravděpodbností příčinou vzniku požáru dlouhodobá tepelná degradace nesnadno hořlavého materiálu ve stropní konstrukci a následně vznícení dřevěných částí a prachu,“ upřesňuje příčiny požáru se škodou, která byla předběžně vyčíslena na půl milionu korun, vyšetřovatel hasičů por. Miloš Kratochvíl, DiS.

A protože topíme a topit budeme, vyšetřovatelé hasičů v tomto topném období upozorňují hlavně na to, že ti, co vlastní kotel na tuhá paliva, by si při vynášení horkého popela měli dávat pozor. 

Žhavý popel rozhodně nelze podceňovat. Není možné jej vysypávat do klasického plastového kontejneru, ani jiné plastové nádoby, např. kompostéru. Popel dokáže způsobit požár i po 24 hodinách od vysypání do plastové nádoby,“ říká por. Miloš Kratochvíl, vyšetřovatel hasičů. Tato zdánlivě banální záležitost může mít za následky rozsáhlý požár, kdy plameny přeskočí z kontejneru např. na fasádu domu nebo hořlavé předměty v okolí. Vzniklé škody pak šplhají klidně do statisíců.

Od počátku října do 20. listopadu již hasiči zasahovali u více než 10 případů požárů komínů. Jeden varovný případ za všechny je z druhého listopadového večera, kdy jednotky požární ochrany likvidovaly požár komínového tělesa na Chrudimsku, kde se muž snažil hasit požár komínu vodou. A to rozhodně nedoporučujeme. Komínové těleso může při vlití vody do komínu prasknout. A to se právě stalo v tomto případě. Jediná dobrá zpráva je, že se nikomu nic nestalo. Manželský pár má tak v tuto chvíli zákaz komínové těleso používat, a to do doby, než bude provedena revize. 

Vyšetřovatel hasičů udělil na místě pokutu, protože manželé nedoložili doklad o kontrole čištění spalinových cest ani o revizi komínového tělesa.

Rozhodně nikdy nehaste komín vodou. Vysoká teplota v komíně spolu s rychlým vývinem par může způsobit popraskání, či destrukci komínového tělesa. K hašení je možno použít písek, který je vhazován buď dvířky k vymetání komínového tělesa, nebo přímo ze střechy tělesem kouřovodu.

Doslova časovanou bombou je zazděný trám v komíně. Ten byl příčinou vzniku posledního požáru, který hasiči likvidovali ve sváteční dopoledne 17. listopadu 2021 v Ostřetíně. Při příjezdu hasičů na místo, byla již střecha v plamenech. Hořelo v půdním prostoru. Uvnitř domu s dvěma bytovými jednotkami v době požáru nikdo nebyl. Hasiči dostali požár pod kontrolu zhruba za 34 minut od nahlášení události na operační a informační středisko hasičů a zcela zlikvidován byl za dalších 14 minut. Důležité je říci, že navíc byl komín zadehtovaný a poté velmi snadno „chytly“ saze komíně. Hasiči po ochlazení a dohašení všech ohnisek zkontrolovali místo požáru termokamerou. Škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek za asi 5 milionů korun. 

Pojďme si připomenout zásady při používání topidel, které by se měly dodržovat

Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění. Při zatápění a topení v kamnech, dodržujte níže uvedené zásady:

Topidlo je tepelné zařízení, určené k výrobě tepla, a to buď pro vytápění prostorů nebo pro technologické procesy (sušení, nahřívání, kalení apod.). Topidla dělíme z hlediska dodávané energie na topidla spalující pevná, kapalná a plynná paliva a na topidla elektrická, která přeměňují elektrickou energii na energii tepelnou.

Topidla se dále dělí na topidla lokální (místní ohřev, vytápění), nebo ústřední (ohřev ve více prostorech), pevná, přenosná a pojízdná, dále na otevřená a uzavřená.

Při provozu topidel je třeba dodržovat tyto zásady:

•instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy přesně podle návodu výrobce (dodržujte zejména bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a konstrukcí) a pouze taková tepelná zařízení, jež byla schválena z hlediska požární bezpečnosti.

•neinstalujte a nepoužívejte tepelná zařízení neschválená nebo podomácku vyrobená.

•nepřikrývejte a nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty.

•při sušení předmětů v okolí tepelného zařízení dodržujte bezpečné vzdálenosti stanovené výrobcem.
•dodržujte lhůty k provádění pravidelných revizí u všech typů tepelných zařízení stanovené výrobcem nebo příslušným právním předpisem

•pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří (např. biologický či jiný odpad). Má to nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje se i riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste také nebezpečí vzniku požáru.

•pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod energie.

•v případě topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat.
 

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

požár podbití CR

požár podbití CR 

Detailní náhled

požár podbití CR1

požár podbití CR1 

Detailní náhled

požár podbití CR2

požár podbití CR2 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem