Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Termíny výcviků v Brně

Nad rámec doby služby zajišťujeme pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí výcvik v protiplynovém polygonu.

Žádost k výcviku

Výcviková zařízení je možno poskytnout na podkladě písemné žádosti.

Na základě posouzení žádosti ŠVZ Brno rozhodne, zda a v jakém rozsahu lze žádosti vyhovět.

Žádost je třeba podat s dostatečným předstihem - zpravidla 30 dnů.

POVINNOSTI JSDH obce pro absolvování výcviku v ŠVZ Brno

  1. Zástupce Jednotky sboru dobrovolných hasičů určí cíle výcviku a vedoucího výcviku, který je zodpovědný za provedení výcviku. Na výcvik přijede JSDH připravena tak, aby výcvik proběhl plynule. Výcvik bude veden pod dohledem příslušníka/ků z ŠVZ Brno – dozorující výcviku.
  2. Vedoucí výcviku bude respektovat čas započetí výcviku uvedený v potvrzujícím e-mailu ze ŠVZ, popř. po domluvě s příslušníkem ŠVZ dozorujícím výcvik bude tento čas upřesněn.
  3. Odpovědná osoba zodpovídá za to, že hasiči provádějící výcvik jsou na tento řádně připraveni, zejména po stránce zdravotní a odborné. Dále odpovídá za vybavení ochrannými a věcnými prostředky s ohledem na prováděný výcvik, včetně vhodnosti a kvality těchto prostředků.
  4. Účastníci výcviku budou před výcvikem prokazatelně seznámeni s bezpečností práce při výcviku na výcvikových zařízeních ŠVZ Brno a se zásadami pohybu a chování osob v souladu s „Vnitřním řádem ŠVZ Brno“.


aktualizováno: 2.3.2020

vytisknout  e-mailem