Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Teplé počasí v ČR zvýšilo počet požárů

 
Velmi teplé počasí, které v těchto dnech panuje v Česku, se projevilo také ve zvýšeném počtu požárů. Zatímco například ve čtvrtek 26.6. zasahovaly jednotky požární ochrany u průměrných 54 požárů, během včerejšího dne (1.7.) vyjeli hasiči ke 100 požárům, což je o 85 % více než činí dlouhodobý celoroční průměr. Celkový počet požárů v ČR se včera dokonce vyšplhal na 103.
 
Během posledních pěti dní (od 27.6. do 1.7.) zasahovali hasiči u celkem 385 požárů, což je o43 % nad dlouhodobým celoročním průměrem
 
Na nárůstu počtu požárů se podílejí požáry v přírodním prostředí – hasiči v těchto dnech často likvidují požáry lesích porostů, lesní hrabanky, trávy, polí apod. Během posledních pěti dní (od 27.6. do 1.7.) eviduje Hasičský záchranný sbor ČR celkem 143 požárův přírodním prostředí. Zatímco ještě ve čtvrtek 26.6. došlo v přírodním prostředí k sedmi požárům (12,5 % ze všech požárů), včera (1.7.) to již bylo 50, tedy plná polovina ze všech požárů.
 
Včera (1.7.) například hasiči zápasili s požárem lesa v Národním parku Kyjovské údolí. Požár, který způsobil úder blesku, zasáhl lesní porost v obtížně přístupném terénu. Zřejmě samovznícení zase v pondělí zapříčinilo rozsáhlý požár skládky odpadu v Henčově. 
 
Naprostou většinu požárů v přírodě ale bohužel způsobují lidé svou neopatrností - při rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech, kouření, spalování klestí, spalování odpadů či i zakázané vypalování trávy.Je to aktuální zejména nyní v době prázdnin a dovolených, kdy se mnoho lidí chystá na výlety do přírody, což dále zvyšuje riziko vzniku požáru.
 
Počty požárů, které v uplynulých dnech likvidovali hasiči
·        Středa 25.6. - 100 požárů (85 % nad dlouhodobým celoročním průměrem)
·        Čtvrtek 26.6. – 54 požárů (průměr)
·        Pátek 27.6. - 70 požárů  (30% nad dlouhodobým průměrem) 
·        Sobota 28.6. – 48 požárů (o 7 % méně)
·        Neděle 29.6. - 91 požárů  (o 69 % více)
·        Pondělí 30.6. - 76 požárů (o 41 % více)
·        Úterý 1.7. - 100 požárů (85 % nad průměrem)
 
Včasnému odhalení lesních požárů napomáhá letecká hasičská služba, jejíž letadla hlídkují nad vymezenými oblastmi od března. Pomoc vrtulníků a letounů zapojených do tohoto systému je pro hasiče neocenitelná také při vlastním hašení lesních požárů. Ty mnohdy postihnou oblasti obtížně přístupné pro požární techniku a shoz velkého množství vody ze vzduchu představuje nejefektivnější způsob hašení. 
 
Protože velmi teplé počasí s minimem srážek bude v ČR panovat i v dalších letech, hrozí zvýšené riziko vzniku požárů - zejména v přírodním prostředí (v lesích, na loukách, polích apod. ). 
 
Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody. Při horkém a suchém počasí je nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky ) dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.
 
 
Zde je proto několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárů a neohrozit sebe i jiné:  
 
·        V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
·        V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
·        Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 m od okraje lesa.
·        Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
·        Při teplém a suchém počasí je lepší v lese, jinde v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
·        Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, ohniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
·        Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
·        Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
·        Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár. 
 
Zde jsou další rady od hasičů jak bezpečně přežít  vysoké teploty:
 
  • Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách  na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla ) ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro nákladní automobil 80 litrů).
  • Při vysokých teplotách roste riziko i v zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
  • Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení – např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim.
  • Pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného obilí, sena či slámy. Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se slámou. K požáru může dojít tehdy, pokud je materiál vlhký a není zajištěno dostatečné odvětrávání. Uvnitř složeného materiálu bychom také měli pravidelně měřit teploty a dávat pozor na jeho přílišné zahřátí. V případě, že překročí kritickou mez 65 °C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit, přeuspořádat do tenčích vrstev a tím ochladit.  
  • K požáru může dojít i kvůli cestou rozžhavenému výfuku (katalyzátoru) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.
 
A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném užíváníkarmy. Při jejím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnou výměnu vzduchu v místnosti – např. otvorem ve dveřích. Je také potřeba si karmu nechat alespoň jednou za rok technikem zkontrolovat.
 
Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.
 
Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
 
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
 E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem