HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané studijní materiály k tématům pro JSDHO

Podklady pro provádění pravidelné 40 hodinové odborné přípravy v JSDHO, materiály ke školení, vzorová dokumentace a roční plán. 

AKTUALIZOVÁNO k 4.11.2023

Témata pravidelné odborné přípravy na daný výcvikový rok stanovuje velitel JSDHO, který vychází ze Základního zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR vydávaného každoročně Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. Pravidelná odborná příprava v kalendářním roce probíhá v minimálním rozsahu 40 hodin a musí být o ní provedený písemný záznam.

V níže uvedených tabulkách zveřejňujeme odkazy na různé školící materiály k tématům odborné přípravy pro jednotlivé funkce.

 
PODKLADY PRO ŠKOLENÍ:

Všichni členové jednotky JSDHO

Téma  Podklady pro školení
Pohyb v neznámém prostředí Konspekt OP 1-2-06 

Organizace jednotek PO, právní předpisy v oblasti PO a IZS
Řád výkonu služby v JSDHO

Prezentace PPT
Clánek - jednotky PO
Konspekt 1-1-08
legislativní předpisy
Řád výkonu služby v JSDHO
Prezentace ŘVS v JSDHO 
Komunikace v jednotce, pravidla komunikace a signály, zásady radiového spojení Cvičební řád OBEC - 2
Cvičební řád OBEC - 3
Signály
Konspekt OP 1-3-03
Bojový řád Ř - 9
Řád analogové sítě
Průzkum a záchrana osob, zvířat a majetku, pronikání do objektu (násilný vstup) Konspekt OP 1-2-06
Bojový řád O - 6
Bojový řád O - 7
Bojový řád O - 8
Bojový řád O - 9
Bojový řád T - 5 
Základy chemie v PO a aplikace hasební látky Základy chemie v PO
Hasiva
Požární prevence vyhláška č. 23/2008Sb.
článek HZS ČR
NV č. 91/2010 Sb. 
funkce PBZ


Strojníci

Téma  Podklady pro školení
Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy BŘ O4
výtah z předpisů
www.ar-zzs.cz  
Zásady bezpečné a defenzivní jízdy. ARCHIV ČT - Hasiči strojníci
ARCHIV ČT - Desatero defenzivní jízdy
cvičné testy (bezpečná jízda)
rozbor dopravní nehodovosti u JPO
video ZZS - Bezpečně pod majákem
Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování MPT na místě zásahu
(u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje...)
BŘ O - 5
Konspekt OP 4-2-04
BŘ N - 14


Velitel, velitelé družstva

Téma Podklady pro školení
Seznámení s požárním poplachovým plánem kraje, předurčením dobrovolné jednotky a dalších JPO v tomto plánu pro zásahy ve svém zásahovém obvodu, obci nebo podniku Územní působnost JPO
Požární poplachový plán kraje
Technické podmínky pro pořízení věcného prostředku požární ochrany - aktuální dokumenty vydané MV-GŘ HZS ČR Technické listy GŘ
Řád výkonu služby - Příloha 11/T 
Metodika zřizování JSDHO Metodika zřizování JSDHO
Pomůcka pro velitele jednotky PO Dokumenty ke stažení

vytisknout  e-mailem