HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technik ochrany obyvatelstva

  1. Základní informace
  2. Témata a učební texty
  3. Fotogalerie

00m.JPG

Tematický obsah kurzu:

Činnost jednotky při povodni; Stavba protipovodňových hrází; Varování obyvatelstva; Evakuace; Nouzové přežití; Zásady ochrany obyvatelstva v případě úniku nebezpečné látky; Práce s elektrozařízením; Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; Pohotovostní zásoby; Krizové řízení a havarijní plánování; První pomoc; Preventivně výchovná činnost.

Potřebné údaje účastníků kurzu:

JSDH, jméno a příjmení, funkce v jednotce, číslo členského průkazu SH ČMS, datum narození, telefon, e-mail.

Podmínky kurzu:

Podmínkou účasti v kurzu je, mimo přihlášení, i minimální znalost problematiky Ochrany obyvatelstva, která bude prověřena v úvodu zaměstnání krátkým testem typu multiple choice s deseti otázkami. Pro řádné absolvování kurzu je nutná fyzická aktivní účast v samotném kurzu, včetně úspěšného absolvování vstupního testu a vyplnění závěrečného testu typu multiple choice s 40 otázkami.

Realizace:

  • Termín konání 15. - 16. května 2020, 22. - 23. května 2020
  • Areál SLOG Jílové u Prahy, Československé armády 375, 254 01 Jílové u Prahy

Přihláška:

Přihláška na kurz.

Přihlášky je možné podat do 27.3.2020.

Kontaktní osoba:

por. Mgr. Jan Vítek
tel: 950 811 586
e-mail: jan.vitek@hzspraha.cz

Další užitečné informace:

  • S sebou: pracovní stejnokroj PS II a případně zásahový oblek, obuv s plnou špičkou, pracovní rukavice a zásahová helma/ochranná přilba, členský průkaz SHČMS a občanský průkaz, vlastní spacák 
  • Dopravu si každý zajišťuje individuálně, parkování v areálu
  • Strava a občerstvení je zajištěna a hrazena HZS hl. m Prahy
  • Ubytování je v místě ve vytápěných stanech na lehátkách

vytisknout  e-mailem