HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technik KIS - komunikační a informační služba

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 15. května 2023 byla prodloužena lhůta pro podání přihlášek pro výběrové řízení na služební místo 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 15. května 2023 byla prodloužena lhůta pro podání přihlášek pro výběrové řízení na služební místo

30308700   2.4. komisař – technik KIS – komunikační a informační služba  7.02

Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému, například se správou operačních systémů databází, sítí, případně s dodavateli.

Místo služebního působiště –  Jihlava, krajské ředitelství HZS Kraje Vysočina

Požadavky pro volné služební místo:

a) stupeň vzdělání – vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu,

b) zaměření vzdělání

     - technické

     - informatika

c) doba trvání služebního poměru pro služební hodnost nejméně 6 let (tento požadavek platí

    pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů)

d) dosahování alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby dle služebního hodnocení

     (tento požadavek platí pouze pro příslušníky bezpečnostních sborů)

e) znalost práce s PC

f) řidičské oprávnění sk. B

g) schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:  1. 11. 2023

Tarifní třída: 7

Výčet dokladů, které připojí uchazeč k přihlášce:

  • profesní životopis,
  • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Příslušníci bezpečnostních sborů dále přiloží:

  • doklad o jmenování do služební hodnosti,
  • doklad o trvání služebního poměru dle § 7 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., v platném znění,
  • kopie služebního hodnocení.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně kontaktní adresy a telefonu, popř. e-mailu, uchazeč doručí

                                               nejpozději do 12. června 2023 na adresu:

HZS Kraje Vysočina

personální oddělení

 Ke Skalce 32

586 04 Jihlava

Vybraní zájemci splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení.

Kontaktní osoba:

Bc. Hana Rajdlíková    –  tel.: 950 270 191, e-mail:hana.rajdlikova@hasici-vysocina.cz

                                                                                                                                             

vytisknout  e-mailem