Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Historie

Technický ústav požární ochrany (TÚPO) je institucí zaručující odbornost, správnost, důvěryhodnost a nestrannost zkušebních postupů a výsledků. Než se ale touto institucí stal, musel projít dlouhou cestou. 

Stručný průlet historií

Technický ústav se sídlem v Praze 4 – Modřanech vznikl 1. listopadu roku 1989 spojením dvou pracovišť. Prvním byl Odbor technického rozvoje, který se zabýval např. posuzováním požární techniky a jejich prostředků. Druhým pracovištěm byla Požárně technická laboratoř (PTL), která měla na starosti např. stanovení požárně technických charakteristik. Tehdy jsme se ještě jmenovali Technický ústav hlavní správy a organizačně jsme spadali pod hlavní správu Sboru požární ochrany MV ČSR.obr historie TUPO.jpg

Technický ústav hlavní správy byl formálně zrušen k 31. 12. 1992 a dnem 1. ledna 1993 byl zřízen Technický ústav požární ochrany MV ČR jako zálohový útvar hlavní správy.

V roce 1994 získalo TUPO oprávnění k výkonu státního zkušebnictví s právem užívat označení Státní zkušebna č. 221 a byla označena v národním akreditačním systému jako Zkušební laboratoř č. 1011.2.

Z důvodu zajištění chodu a správy ústavu vzniklo v roce 1995 provozně ekonomické oddělení.

Roku 1998 byla schválena transformace TUPO, která spočívala v odchodu Požárně technické laboratoře do soukromého sektoru a bylo založeno nové oddělení výzkumu a vývoje.

1. ledna 2001 se TÚPO stal technickým zařízením MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Více se o našem vývoji v letech 1993 až 2003 dočtete zde.

V roce 2006 došlo ke vzniku pracoviště zjišťování příčin vzniku požáru a požárně technických expertiz. Toto oddělení, které bylo před svým osamostatněním součástí oddělení výzkumu a vývoje, bylo v roce 2012 přejmenováno na oddělení požárně technických expertiz (OPTE).

O vývoji v letech 1993 až 2013 dočtete zde.

Dnes TÚPO ročně vydá přes 50 certifikátů a osvědčení, zpracovává několik projektů a velkorozměrových zkoušek a zvládá kolem sta vyšetřovacích výjezdů.

zpět                                                                                                                                                                                  Filip Gargulák 20.05.2020

vytisknout  e-mailem