Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy

Technická služba je součástí oddělení služeb odboru integrovaného systému a výkonu služby na úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení. Základním dokumentem technické služby je Řád technické služby HZS ČR vydaný naposledy v roce 2016.
Činnosti technické služby se úzce dotýká vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a vyhl č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
V odkazech uvedeny pokyny generálního ředitele HZS ČR, které ovlivnily nebo ovlivňují chod technické služby HZS ČR.

Dále uvedeny pokyny generálního ředitele HZS ČR, které ovlivnily nebo ovlivňují chod technické služby HZS ČR.

č. 40/2001 Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se vydává Bojový řád jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2002, č. 52/2004 a č. 46/2005 a Pokynu GŘ HZS ČR č. 12/2006 a č. 61/2007 a jeho změna Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 21.12.2016
č. 18/2006 Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin a vybavení a odborná příprava jednotek požární ochrany pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.
č. 27/2006 Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek PO pro záchranné práce, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 14/2007.
č. 42/2007 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád jednotek PO-pořadový výcvik.
č. 43/2007 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád jednotek PO-technický výcvik.
č. 33/2008 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se určují podmínky používání lan určených k lanovému přístupu a k záchraně, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 49/2008.
č. 46/2008 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje vybavení hasiče a základní vybavení CAS, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí, věcnými prostředky PO pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 64/2008.
č. 25/2009 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.
č. 43/2009 Pokyn GŘ HZS ČR o vydávání metodiky kontrol provozuschopnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
č. 47/2009 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 49/2009.
č. 31/2010 Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 50/2010.
č. 26/2011 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 13.6.2011 o vydávání technických podmínek pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany.
č. 29/2011 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 29.6.2011, kterým se stanovují odbornosti v Hasičském záchranném sboru České republiky.
č. 46/2011 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 15.12.2011, kterým se stanoví zásady zřizování, odborná příprava a vybavení lezeckých družstev a lezeckých skupin pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.
č. 37/2012 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 11.9.2012, k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob, vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti.
č. 10/2013 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 19.2.2013, kterým se stanoví postup a pravidla při sběru dat o jednotkách požární ochrany, požární technice a věcných prostředcích požární ochrany.
č. 43/2013 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 20.9.2013, k činnosti jednotek požární ochrany při práci na vodě a zamrzlých hladinách.
č. 38/2014Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 14.8.2014, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 58/2014.
č. 42/2014 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 25.8.2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu.
č. 62/2016 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 21.12.2016, kterým se vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky.
 

Přehled nejdůležitějších platných norem týkajících se technické služby (soubor ve formátu XLS)

vytisknout  e-mailem