HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Taktické cvičení „Tomegas 2019“ prověřilo havarijní plány v úložišti a plnírně láhví v Branicích

Firma Tomegas, s. r. o., v Branicích, která je úložištěm propan-butanu a plnírnou láhví, je společně s Jadernou elektrárnou Temelín jedinou, kdo mají v Jihočeském kraji povinnost zpracovávat nejenom vnitřní, ale i vnější havarijní plán pro případné mimořádné události s možným dopadem na obyvatelstvo žijící a pracující v bezprostřední blízkosti. Prověření havarijních plánů firmy Tomegas bylo cílem taktického cvičení složek integrovaného záchranné systému a orgánů krizového řízení – „Tomegas 2019“. 

Cvičení proběhlo v odpoledních hodinách ve středu 10. dubna.  Jeho námět vycházel ze situace, kdy při přečerpávání kapalné fáze plynu z železniční cisterny do stacionárních zásobníků dlouhodobě uniká plyn. V blízkosti zásobníku se však nachází nastartované auto, dojde k zažehnutí plamenu a požár zasáhne železniční cisternu.

Začátek cvičení probíhal mezi operačními středisky HZS Jihočeského kraje, Policie ČR a ZZS Jihočeského kraje. Z Telefonického centra tísňového volání (linky 112) byla informace o mimořádné události v Tomegasu předána na operační středisko hasičů. Operační důstojníci HZS Jihočeského kraje na místo vyslali příslušné síly a prostředky a zároveň předali informaci na operační středisko Policie ČR, dispečink ZZS, dále stálé obsluze areálu úložiště a plnírny v Branicích u Milevska a orgánům krizového řízení dotčených obcí.

jednotek PO se přesně podle poplachového plánu do cvičení zapojily jednotky profesionálních hasičů ze stanice Milevsko a dobrovolné jednotky obcí Milevsko, Bernartice, Podolí I., Sepekov, Kučeř a Branice. Úkolem zasahujících hasičů bylo ochlazovat železniční cisternu tak, aby mohl plyn uvnitř kontrolovaně vyhořet. Zároveň musely být ochlazovány i okolní zásobníky, hasiči museli zabránit rozšíření požáru a zajistit na místě zásahu dostatečné množství vody. V neposlední řadě pak byla prověřena funkčnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení v areálu úložiště.

Do cvičení byli zapojeni i kolegové z integrovaného záchranného systému. Policisté regulovali dopravu, cvičně uzavírali komunikace určené havarijním plánem a uzavřeli prostor cvičení s možným vjezdem pouze pro zasahující vozidla.

Současně s taktickým cvičením složek IZS proběhlo i cvičení orgánů krizového řízení obcí v zóně havarijního plánování a dalších dotčených obcí. Podle schváleného vnějšího havarijního plánu a podle zpracovaných havarijních karet pro činnost starostů se cvičení zúčastnili krizoví pracovníci obcí Branice, Okrouhlá, Křižanov, Veselíčko a Milevsko.

V obcích Branice, Okrouhlá a Křižanov, které spadají do zóny havarijního plánování, starostové v rámci varování prověřili funkčnosti místních informačních systémů, následně pak ve Veselíčku aktivovali předem vytipovaná zařízení k zajištění pobytu přechodně ubytovaných osob a vznesli požadavek na starostu Milevska o zajištění ubytování pro evakuované osoby.

Taktického cvičení „Tomegas 2019“ se celkem zúčastnilo přibližně 50 osob, z toho více než 30 hasičů a 10 policistů. V areálu firmy se pohybovalo 10 hasičských aut a 5 policejních. V následujících dnech bude cvičení vyhodnoceno jak po stránce taktické, operační i strategické, tak i s ohledem na provedení opatření ochrany obyvatelstva ze strany krizových orgánů.

Odkazy do noveho okna

Tomegas 2019 (1)

Tomegas 2019 (1) 

Detailní náhled

Tomegas 2019 (2)

Tomegas 2019 (2) 

Detailní náhled

Tomegas 2019 (7)

Tomegas 2019 (7) 

Detailní náhled

Tomegas 2019 (6)

Tomegas 2019 (6) 

Detailní náhled

Tomegas 2019 (5)

Tomegas 2019 (5) 

Detailní náhled

Tomegas 2019 (4)

Tomegas 2019 (4) 

Detailní náhled

Tomegas 2019 (3)

Tomegas 2019 (3) 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem