HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného sytému

Dne 20. 9. 2018 v dopoledních hodinách proběhlo v Areálu Spolchemie a.s. taktické cvičení složek IZS na téma "Požár v průmyslovém objektu Spolchemie s následným výbuchem tlakové nádoby a únikem nebezpečné látky." 

Cvičení Spolchemie (1).jpgCvičení Spolchemie (1).jpgJednotky požární ochrany zasahovaly za použití dýchací techniky, protichemických obleků a prostředků na dekontaminaci. Požár byl likvidován pomocí těžké pěny, byly ochlazovány okolní budovy a jímán mrak uniklého čpavku. Vyhledávání, záchrana a evakuace zraněných osob byla zajišťována i za pomoci výškové techniky a termokamery s následným předáním Zdravotní záchranné službě. Při cvičení  spolupracovalo 6 jednotek požární ochrany za použití 18 vozidel.

Posádky ZZS ÚK si v rámci tohoto cvičení prověřily postupy při řešení události s větším počtem raněných, komunikaci a koordinaci s ostatními složkami IZS, spolupráci při předání raněných ve zdravotnickém zařízení na oddělení emergency Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem. Cvičení se účastnilo 6 výjezdových skupin ZZS ÚK, 2 x RLP a 4 x RZP. Ošetřeno a transportováno bylo 12 raněných.

Taktické cvičení se konalo ve spolupráci s Ústeckým krajem.

Cíle cvičení:

 1. Prověřit nácvik řízení zásahu za spolupráce s havarijním štábem Spolchemie a prověření komunikace mezi jednotlivými složkami IZS.
 2. Ověřit spolupráci a odbornou připravenost velitelů a příslušníků požárních jednotek, zařazených na likvidaci mimořádných událostí podle poplachového plánu, při likvidaci požáru s následným výbuchem, poškozenou cisternou s HCl a únikem čpavku v areálu Spolchemie i mimo něj.
 3. Při aktivaci Krizového plánu obce s rozšířenou působností (ORP ÚL) prověřit součinnost Štábu VZ, Havarijního štábu Spolchemie a Krizového štábu ORP Ústí nad Labem.
 4. Prověřit základní činnosti ve Spolchemii při vzniku mimořádné události (vč. externí komunikace: KOPIS/IZS, Městská policie, informování a varování osob v areálu i mimo něj).
 5. Ověřit akceschopnost jednotek požární ochrany a součinnost základních složek IZS.
 6. Prověřit součinnost Spolchemie a IZS při řešení MU (na místě události – rozdělení úkolů).
 7. Prověřit součinnost Spolchemie a IZS při pohybu a činnostech v areálu se specifickým režimem (mnoho realizovaných činností, pohyb velkého množství osob).
 8. Prověřit součinnost a spolupráci Štábu VZ a Havarijního štábu Spolchemie v rámci ochrany obyvatelstva (řízení komunikace, předávání informací/požadavků, činnosti v areálu i mimo něj).
 9. Ověřit dojezdové časy JPO a složek IZS.
 10. Prakticky vyzkoušet hydrantovou síť v podniku.
 11. Ověřit činnost příslušníků ve smyslu Bojového řádu JPO – metodický list č.: P16 Požáry vícepodlažních a výškových budov, L1 Zásah s přítomností nebezpečných látek a L7 Dekontaminace zasahujících.
 12. Prověřit vzájemnou komunikaci a spolupráci vedoucích pozic jednotlivých složek při řízení mimořádné události.
 13. Prověřit spolupráci poskytovatelů psychosociální pomoci složek IZS.

Odkazy do noveho okna

Cvičení Spolchemie (9)

Cvičení Spolchemie (9) 

Detailní náhled

Cvičení Spolchemie (8)

Cvičení Spolchemie (8) 

Detailní náhled

Cvičení Spolchemie (7)

Cvičení Spolchemie (7) 

Detailní náhled

Cvičení Spolchemie (6)

Cvičení Spolchemie (6) 

Detailní náhled

Cvičení Spolchemie (5)

Cvičení Spolchemie (5) 

Detailní náhled

Cvičení Spolchemie (4)

Cvičení Spolchemie (4) 

Detailní náhled

Cvičení Spolchemie (3)

Cvičení Spolchemie (3) 

Detailní náhled

Cvičení Spolchemie (2)

Cvičení Spolchemie (2) 

Detailní náhled

Cvičení Spolchemie (1)

Cvičení Spolchemie (1) 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem