HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Systém krizového řízení v Pardubickém kraji

Krizové řízení je ve smyslu krizového zákona souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Krizovou situací je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen "krizové stavy").
Orgány krizového řízení představují zákonem jmenované orgány veřejné správy (státní správy a samosprávy), předurčené k řešení krizových situací, které mohou vzniknout na území České republiky. Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, hlavy II, dílu 1 – 6 se za orgány krizového řízení považují: vláda ČR, ministerstva a jiné správní úřady, Česká národní banka, orgány kraje a další orgány s působností na území kraje, orgány obce s rozšířenou působností a orgány obce.
Orgány krizového řízení působností na území Pardubického kraje jsou:
 • hejtman Pardubického kraje,
 • Krajský úřad Pardubického kraje.
 Ostatními orgány s působností na území Pardubického kraje jsou:
 • Bezpečnostní rada Pardubického kraje,
 • Krizový štáb Pardubického kraje.
 Další subjekty, které se podílejí na zajištění připravenosti na krizové situace v Pardubickém kraji jsou:
 • Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
 • Policie ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,
 • Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,
 • Krajské vojenské velitelství.
 Ostatní orgány s územní působností jsou:
 • Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích včetně podřízených územních pracovišť,
 • Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj včetně podřízených inspektorátů,
 • Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích včetně podřízených kontaktních pracovišť,
 • Okresní správy sociálního zabezpečení Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí,
 • Celní úřad pro Pardubický kraj včetně podřízeného územního pracoviště v České Třebové
 • Finanční úřad pro Pardubický kraj včetně podřízených územních pracovišť v Hlinsku, Holicích, Chrudimi, Litomyšli, Moravské Třebové, Pardubicích, Přelouči, Ústí nad Orlicí, Žamberku, Svitavách a Vysokém Mýtě,
 • Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích,
 • Okresní soudy v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí,
 • Okresní státní zastupitelství Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí,
 • Státní oblastní archiv v Zámrsku,
 • Státní okresní archivy Pardubice, Chrudim, Svitavy se sídlem v Litomyšli, Ústí nad Orlicí,
 • Katastrální úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích včetně podřízených katastrálních pracovišť,
 • Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích,
 • Vězeňská služba ČR – věznice Pardubice,
 • Krajská správa ČSÚ v Pardubicích,
 • Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
 • Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí Hradec Králové,
 • Český telekomunikační úřad, Odbor pro východočeskou oblast Hradec Králové,
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Brno.
 Pardubický kraj je územně členěn na 15 obcí s rozšířenou působností a 451 obcí.
Orgány krizového řízení představují zákonem jmenované orgány veřejné správy. Popis jejich vazeb znázorňuje níže uvedené schéma.

schema

vytisknout  e-mailem