HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Studenti zdravotnické školy na praxi u říčanských hasičů

Ve dnech 9. – 20. května se dvanáct studentů Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy z pražského Alšova nábřeží zúčastnilo odborné praxe na stanici HZS Říčany.  

Odborná praxe studentů čtyřletého oboru Požární ochrana se uskutečnila na základě dlouhodobé spolupráce se školou v rámci výuky jako pilotní projekt odborné praktické přípravy na vybraných stanicích HZS Středočeského kraje. Cílem této dvoutýdenní praxe bylo získání odborných dovedností v používání technických prostředků využívaných jednotkami požární ochrany při zásahové činnosti a seznámení studentů s taktickými postupy při záchranných a likvidačních pracích, což by jim usnadnilo získat ucelený pohled na výkon služby v jednotkách HZS Středočeského kraje.

Průběh a program praxe vycházel z předem určené osnovy. Studenti při výkonu praxe měli nepřetržitý dozor z řad příslušníků ze stanice HZS Říčany, kteří zároveň vyučují odborné předměty na výše uvedené škole. V jednotlivých dnech byly procvičeny a prověřeny znalosti z  různých zásahových činností, např. praktický nácvik pulsního hašení, vyprošťování osob z havarovaných vozidel, sebezáchrana pomocí lanové techniky nebo první laická pomoc zraněným osobám. Se značným zájmem se setkal praktický výcvik zásahu na nebezpečnou látku, konkrétně na činnosti při likvidaci vysoce nakažlivé nemoci. Studenti byli při této činnosti využiti jako figuranti a všichni podstoupili mokrou očistu ve speciálním technickém prostředku – stanovišti dekontaminace osob.

Přístup studentů byl v celém průběhu praxe velmi aktivní, iniciativně se zapojovali do výuky a využívali znalostí získaných při teoretické výuce ve škole. V situacích, ve kterých je kladen důraz na vzájemnou spolupráci a komunikaci ztíženou ochrannými prostředky (např. dýchací technika, protichemické obleky), případně námahou a stresem při dopravních nehodách s větším počtem raněných, se studenti velmi kolektivně a intuitivně dokázali sehrát v profesionální tým.

Začátkem tohoto týdne proběhlo na územním odboru Kolín vyhodnocení odborné praxe, kde se všichni zainteresovaní velitelé shodli na přínosu praktické výuky touto formou. Praxe ale byla pro stanici HZS Říčany vzhledem k velkému počtu zúčastněných studentů poměrně náročná, neboť probíhala za běžného chodu, kdy musela být zajištěna akceschopnost jednotky. Garantem odborné praxe byl velitel družstva nprap. Jan Fojt, DiS.

npor. Ing. Roman Hejzlar
velitel stanice HZS Říčany

vytisknout  e-mailem