HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistické sledování událostí v kraji

 • Statistické sledování událostí
 • Aktuální vydání statistického přehledu činnosti
 • Statistické přehledy - historie
 • Zpracování zpráv o zásahu
 • Zpracování zpráv o činnosti
 • Materiály ke stažení
 • Statitiský přehled počtu tísňových hovorů

Statistické sledování událostí

Činnosti spojené se statistickým sledováním událostí (SSU) zabezpečuje zejména oddělení IBC. Jedná o činnosti vyplývající ze SIAŘ GŘ 37/2015, kterým se stanovují pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů. Mezi tyto činnosti zejména patří:

 • kontrola kompletnosti dat v programu SSU,
 • správa nastavení úrovně přístupových oprávnění pro jednotlivé příslušníky HZS MSK,
 • evidence událostí,
 • informační podpora velitelům jednotek (velitelům zásahů) v oblasti zpracování zpráv o zásahu (ZOZ)
 • zálohování dat souvisejících s SSU a evidencí událostí,
 • pravidelné vyhodnocování statistických dat.

Za činnost v oblasti statistického sledování událostí a analýzy zásahů u událostí na úrovni krajského ředitelství HZS MSK odpovídá krajský garant pro statistiku, který přitom provádí zejména:

 1. kontrolu úplnosti údajů jednotlivých událostí,
 2. průběžné vedení údajů v databázích programu SSU,
 3. průběžné opravy a doplňování dat programu SSU,
 4. kontrolu dodržování termínů zadávání dat programu SSU a export dat,
 5. metodické usměrňování příslušníků HZS MSK odpovídajících za jednotlivé údaje,
 6. zpracovávání výstupů z databáze SSU podle zadaných požadavků,
 7. kontrolu plnění úkolů a činností uvedených v čl. 2 odst. 1 písmena a) až d) SIAŘ GŘ 10/2006,
 8. zpracovávání podkladů pro analýzy zásahů u událostí.

Krajský garant za statistiku

kpt. Ing. Martin Adamec
Tel.:      950 739 263
Email:    martin.adamec@hzsmsk.cz

Aktuální vydání statistického přehledu činnosti

Stručně z obsahu nejnovějšího vydání: obalka_2021 small.png

 • Události v Moravskoslezském kraji v roce 2021
  • Přehled počtu událostí v územních odborech HZS MSK
  • Základní informace o požárech
  • Zásahová a ostatní činnost jednotek PO dislokovaných v Moravskoslezském kraji
 • Události v obcích s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje v roce 2021
  • Přehled událostí v obcích s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje
  • Základní informace o požárech
    
 • Události v ORP Ostrava a statutárním městě Ostrava v roce 2021
  • Přehled událostí ve statutárním městě Ostrava
  • Základní informace o požárech ve statutárním městě Ostrava
  • Zásahová a ostatní činnost jednotek PO dislokovaných na území statutárního města Ostrava
    
 • Události v České republice v roce 2021
  • Základní informace o událostech v krajích České republiky
  • Základní informace o požárech ve vybraných městech České republiky
  • Základní informace o počtech hovorů na tísňové linky 150 a 112 v krajích České republiky
  • Záchranný útvar Hlučín

 • Příloha
  • Základní informace o ostatní činnosti jednotek požární ochrany
  • Informace k požárům se škodu 1 mil. Kč a vyšší

Stažení souboru:     rocenka_HZSMSK_2021.pdf

Statistické přehledy - historie

2009

2010

 2011

2009-4Q_titulka.jpg 2010-4Q_titulka.jpg 2011-4Q_titulka.jpg

2012

2013

 2014

2012-4Q_titulka.jpg 2013-4Q_titulka-small.jpg title_2014-04.png

2015

2016

2017

obalka_2015_4Q_small.png obalka_2016_small.png obalka_2017.PNG

2018

2019

2020

obalka_2018.png obalka_2019.png obalka_2020.png

2021

obalka_2021 small.png

Zpracování zpráv o zásahu

Bližší informace k problematice zpracování zpráv o zásahu naleznete zde.

Zpracování zpráv o činnosti

Od 1.1.2014 vešla v platnost metodika GŘ HZS ČR ke statistickému sledování událostí - zprávy o činnosti. Blžší informace a postup při oznamování výjezdu jednotky k ostatním činnostem získáte ZDE.

Materiály ke stažení

 1. IMZ JPO II - březen 2013 - Analýza zásahové činnosti pro potřeby IMZ JPO II, formát: PDF, velikost: 2 MB.
 2. IMZ JPO II - březen 2013 - Dálkový tisk PKV, formát: PDF, velikost: 700 kB.
 3. Prezentace z cyklických odb. příprav JSDH - říjen 2014 - Zprávy o činnosti, formát: PDF, velikost: 1 MB.
 4. Prezentace z cyklických odb. příprav JSDH - říjen 2014 - Navigace pro JSDH, formát PDF, velikost: 1 MB.

Statitiský přehled počtu tísňových hovorů

Bližší informace o počtech tísňových hovorů směrovaných na Operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje naleznete ZDE.

vytisknout  e-mailem