HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistické sledování událostí – Nouzový stav COVID-19

 

(ke stažení v pdf. zde)

V návaznosti na dotaz ředitele HZS Plzeňského kraje vznesený k rozlišování Zpráv o zásahu a Zpráv o činnosti na videokonferenci dne 19. března 2020 a pro zachování jednotného postupu u HZS ČR sděluji, že pravidla statistického sledování mimořádných
událostí, zásahové a ostatní činnosti jednotek požární ochrany a činnosti operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky a dokumentace o vedení zásahů se nadále řídí SIAŘ GŘ 37/2015. Proto vzhledem k výše uvedenému žádám, aby byly důsledně rozlišovány Zprávy o zásahu (ZOZ) a Zprávy o činnosti (ZOČ).


Dále pro sjednocení postupu statistického sledování mimořádných událostí spojených
s COVID-19 uvádím následující upřesnění:
- Byť korona virus není klasifikován jako vysoce nakažlivá nemoc, přidává se k ZOZ i ZOČ příznak VNN.
- Pro tento typ mimořádné události se používá typ Ostatní mimořádné události.
- Pro činnost jednotky PO, která je zásahem (záchranné práce, hašení požárů, ochrana obyvatelstva – viz § 70 zákona o požární ochraně a § 30 vyhl. 247/2001Sb.), se zpracovává ZOZ a v ostatních případech, kdy o zásah nejde, se zpracovává ZOČ. (Jedná se o činnost jednotky PO v katastrálním území obce svého zřizovatele i mimo katastrální území obce svého zřizovatele.)
- Dekontaminované osoby (včetně zdravotníků a policistů) se zahrnují do zachráněných osob, vyjma příslušníků HZS ČR a členů jednotek SDH obcí.
- Repatriační autobusy na zahraniční letiště jsou vedeny jako Ostatní mimořádná událost s příznakem VNN s adresou v zahraničí s příznakem Pomoc v zahraničí.
Počet událostí humanitárních pomocí musí být stejný jako počet vydaných Rozkazů generálního ředitele HZS ČR na vyslání příslušníků HZS ČR na mimořádnou zahraniční služební cestu.

brig. gen. Ing. František Zadina
náměstek generálního ředitele HZS ČR

vytisknout  e-mailem