HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Lezci

 

     Lezecké skupiny jsou nasazovány tam, kde činnost u zásahu přesahuje rámec možností běžného hasiče. Členové lezecké skupiny musí být jmenováni jednotlivě pokynem krajského ředitele. Lezeckou skupinu tvoří minimálně 4 hasiči - zasahovat mohou minimálně 2 hasiči.
 

Složení lezecké skupiny:

Velitel lezecké skupiny

 • rozhoduje o bezpečném způsobu činnosti a postupu při práci ve výškách
 • rozhoduje o zastavení činnosti (závad, indispozice) a o dalším postupu
 • navrhuje technické prostředky pro vybavení lezecké skupiny s ohledem na místní podmínky
 • organizuje a provádí školení a výcvik lezců, případně hasičů
 • předkládá návrhy na přijetí a uvolnění členů lezecké skupiny
 • určuje, je-li to technicky možné, všechny kotvící body
 • předkládá návrhy na obsazení funkce instruktora
Lezec
 • dle pokynů velitele provádí i samostatně činnost ve výškách
 • používá a obsluhuje určené technické prostředky
 • provádí veškeré prohlídky a kontroly technických prostředků
 • hlásí závady, nedostatky TP a vlastní indispozici veliteli lezecké skupiny
 • podílí se na provádění praktického výcviku ostatních hasičů
 • může určovat kotevní body, není-li schopen velitel
Instruktor
 • viz. lezec + podílí se na přípravě a realizaci školení a výcviku
 • provádí vstupní a opakovací školení a výcvik

Je vhodné, aby velitel lezecké skupiny byl zároveň instruktor.

     Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patřila vždy mezi činnosti hasičů. Již při zakládání prvních hasičských sborů před cca 150 lety hasiči prováděli činnosti, při kterých jim hrozilo nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Pro tuto činnost byli vybaveni ochranným pásem a zajišťovacím konopným lanem. Po celou dobu historického vývoje požární ochrany, kdy docházelo k převratným krokům při vybavování a výcviku hasičů, se v oblasti zajištění osob při práci ve výškách v podstatě nic nezměnilo. Změna nastala po roce 1990, kdy byly ustaveny lezecké skupiny u tehdejších krajských útvarů, ze kterých byli rovněž vybráni instruktoři. Od této doby výcvik probíhá podle bezpečnostních pokynů zpracovaných ředitelstvím HZS ČR ve spolupráci s Leteckou službou Policie ČR a pověřenou firmou Alpin, která výcvik provádí. Lezecká skupina v Pardubicích je složena z 16 hasičů. Z toho 5 hasičů je již několik let instruktory lezecké skupiny HZS. Skupina se aktivně cvičí na území Pardubického kraje, kde by mohlo dojít k mimořádným událostem. Například na telekomunikační věži, na hrázi Sečské přehrady či na jiných exponovaných místech našeho kraje. Lezecké skupiny jsou nasazovány tam, kde činnost u zásahu přesahuje rámec možností běžného hasiče.

       
 
 
 
Cvičení - Adršpach  

vytisknout  e-mailem