Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

STAMINA – příprava na další pandemické krize

Zatímco na jaře se v rámci boje s pandemií koronaviru Institut ochrany obyvatelstva aktivně účastnil distribuce zdravotnického materiálu, koncem loňského roku se stal součástí konsorcia projektu STAMINA. 

 

Projekt STAMINA je mezinárodní projekt podpořený Evropskou unií v rámci výzvy HORIZONT 2020, který sdružuje nejrůznější odborníky a organizace, včetně koncových uživatelů, tvůrců strategií, národních plánovačů, veřejných orgánů, zdravotnických pracovníků, regionálních agentur pro řešení mimořádných situací, záchranářů, nevládních organizací, sociálních vědců, (bio) informatiků, výzkumných organizací a IT odborníků."

LOGO.pngProjekt STAMINA se zaměřuje na strategický a krizový management v případě pandemie. Dal si za cíl vytvoření nových konceptů v prediktivním modelování a obecně v řešení pandemických krizí, které potenciálně pomohou zefektivnit zdravotnické plánovací systémy, a to od úrovně strategických plánovačů na mezinárodní úrovni až po první respondenty v zasaženém regionu. Stávající krizové rámce budou posíleny zpravodajskými informacemi získanými z datových souborů a modelů o pandemiích a pokročilými vizualizačními technologiemi, které umožní: (i) predikci šíření nemocí, (ii) odhadnou socioekonomické dopady pandemické krize na veřejné zdraví a (iii) budou podporovat subjekty s rozhodovací pravomocí při provádění nejvhodnějších strategií reakce, včetně plánování zdrojů a celkového řešení krizí. Soubor nástrojů STAMINA bude doprovázen souborem pokynů pro účinné provádění zásad krizové komunikace a osvědčených postupů v mezioborových plánech připravenosti a reakce.

Výsledkem projektu by měl být závazek zúčastněných stran sdílet a uplatňovat strategie připravenosti a řešení krizí vyvinuté v projektu a provádět ověřené nové koncepce na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Institut ochrany obyvatelstva v projektu reprezentuje roli národního plánovače zodpovědného za řešení krizí. V projektu se bude podílet především na tvorbě scénářů, testování a ladění aplikací a tvorbě školicích materiálů pro koncové uživatele.

Další informace naleznete na https://stamina-project.eu/

vytisknout  e-mailem