HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Spolupráce v rámci projektu "Bezpečné pohraničí"

Začátkem března 2017 organizoval Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (HZS KH kraje) v rámci projektu „Bezpečné pohraničí“ první ze čtyř panelových setkání pro tvorbu metodiky společného zásahu ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

Bezpečné pohraničí.JPG
 

Akce se účastnili odborníci z řad všech českých i polských partnerů projektu. Na tomto setkání se účastníci navzájem seznamovali s legislativou upravující zásahy na české i polské straně hranice a také vzájemnými dohodami mezi Českou republikou a Polskem, dále se řešily postupy na obou stranách hranice a také vybavením, které jednotliví partneři pro uvedený typ zásahů používají.

Další setkání je naplánováno na září tohoto roku. Výsledkem panelových setkání odborníků budou nová řešení v rozsahu záchranářství ve vytyčených oblastech, která budou na obou stranách hranice zohledňovat struktury záchranářských služeb a využívat dosavadní zkušenosti – „good practice“.

V průběhu března proběhla také společná odborná příprava velitelů stanic a velitelů čet HZS KH kraje s polskými veliteli v Krkonoších v lokalitě Pec pod Sněžkou. Náplní odborné přípravy bylo seznámení velitelů s problematikou zásahů v těžko přístupných terénech včetně řešení problematiky zásahu na lanových drahách. Velitelé byli seznámeni s technickým zázemím lanové dráhy na Sněžku, včetně taktiky zásahu jednotek požární ochrany. Velitelé byli také seznámeni s obsahem smluv, dohod a metodických pokynů týkající se vzájemné spolupráce hasičů z České republiky a Polska při řešení mimořádných událostí, doplněných rozborem společných zásahů.

Naopak hasiči z Královéhradeckého kraje se v rámci projektu účastnili v Polském Szczyrku jednání na téma vzájemného propojení videokonferenčních systémů a jejich využití při společném řešení mimořádných událostí. V Polanica-Zdróji se pak zúčastnili konference Krizové řízení v Polsku a ČR, kterého se účastnili také zástupci dalších subjektů, jako např. policie, zdravotnické záchranné služby, místní samosprávy.

Cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti k provádění činností při řešení krizových situací prostřednictvím posílení spolupráce všech služeb zodpovědných za bezpečnost v pohraniční oblasti. Tento cíl zlepší stav bezpečnosti v polsko-českém pohraničí, a tím také zvýšení atraktivity regionu jak z pohledu investic, ekonomiky, tak turistiky.

Dosažení stanoveného cíle vyžaduje zavedení řady projektů v oblastech definovaných a stanovených partnery. Realizace projektu umožní vyřešit definované problémy a stanovit další směry aktivit oblastí vyžadujících zdokonalování spolupráce záchranářských služeb. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu bude platforma výskytu ohrožení přeshraniční povahy.

Projekt obsahuje komplexní a systémový přístup k tématu široce chápané bezpečnosti v polsko-českém pohraničí. Jeho realizace angažuje všechny služby a subjekty tvořící systém vnitřní bezpečnosti v oblasti podpory. Naplánované investiční aktivity zahrnují především vytvoření teleinformačního systému zajišťujícího možnost řízení a výměny informací v krizových situacích mezi centry krizového řízení na jednotlivých úrovních a službami zodpovědnými za bezpečnost. Posilování zázemí v rozsahu záchranářského vybavení doplňuje existující definovaného nedostatky za účelem zajištění účinnosti zásahu v případě ohrožení přírodní či civilizační povahy.

Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Ing. Anna Hůlková - referent fondů EU a ekon. zahr. spolupráce

vytisknout  e-mailem