Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty

Odbor civilní nouzové připravenosti a strategií spolupracuje ve své oblasti působnosti s veřejnými a soukromými subjekty. Tato spolupráce spočívá ve vzájemné výměně informací a zkušeností, které se dotýkají zejména oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany kritické infrastruktury. 

  • Spolupráce s veřejnými subjekty
  • Spolupráce se soukromými subjekty

Spolupráce s veřejnými subjekty

Národní platforma pro snižování rizika katastrof (MŽP)

MV-GŘ HZS ČR je členem Národní platformy pro snižování rizika katastrof, která je poradním orgánem ministra životního prostředí a která je národním mechanismem pro koordinaci a politická doporučení týkající se snižování rizika katastrof. Národní platformy představují národní mechanismus Mezinárodní strategie pro snižování rizika katastrof OSN.

Pracovní skupiny Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR (MPO)

Odbor CNPaS zastupuje Ministerstvo vnitra ČR v Pracovní skupině pro energetickou politiku ČR, v Pracovní skupině pro surovinovou politiku ČR a v Pracovní skupině pro energetickou infrastrukturu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR. Odbor zajišťuje soulad a vzájemné informování v oblastech ochrany obyvatelstva, krizového řízení, požární ochrany, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému ve vztahu k energetické bezpečnosti a surovinové politice ČR.

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (MMR)

Odbor CNPaS je členem Pracovní skupiny (PS) pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území, v jejímž rámci přispívá ke koordinování rozvoje ochrany obyvatelstva v rámci principů udržitelného rozvoje. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území je jedním z pracovních orgánů Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejím hlavním cílem je zajištění informovanosti krajů o otázkách udržitelného rozvoje a podpora zapojení krajů a dalších subjektů na regionální a místní úrovni do procesu implementace Strategie udržitelného rozvoje ČR, Strategie regionálního rozvoje ČR a Politiky územního rozvoje ČR.

Expertní skupina pro strategickou práci (MMR)

Odbor CNPaS je členem Expertní skupiny pro strategickou práci. Jejím cílem je především sladění a koordinace strategického řízení mezi jednotlivými subjekty veřejné správy a zvýšení kvality strategické práce v ČR.

Pracovní skupina pro smart cities (MMR)

Odbor CNPaS je členem Pracovní skupiny pro smart cities, která si dává za cíl doplnění metodiky, organizaci odborných seminářů a propagaci zavádění konceptu smart cities. Pro HZS ČR jde zejména o čerpání nových informací a hlavně zachycení fenoménu smart cities a jeho využitelnost pro potřeby sboru.

Zpět

Spolupráce se soukromými subjekty

Spolupráce se soukromým sektorem v oblasti evropské kritické infrastruktury

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) je řádným členem Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR" (TPEB ČR). Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky jako součást MV ČR vzájemné sdílí s TPEB ČR informace týkající se vývoje a nových trendů v oblasti evropské kritické infrastruktury. Obzvláště úzká spolupráce probíhá v rámci projektu "Evropská referenční síť pro ochranu kritické infrastruktury" (ERNCIP).

Bližší informace o TPEB ČR jsou k dispozici na odkazu www.tpeb.cz.

Národní síť zdravých měst

MV-GŘ HZS ČR podepsalo s Národní sítí Zdravých měst (NSZM) dohodu o spolupráci, jejímž cílem je výměna informací v oblastech ochrany obyvatelstva, krizového řízení, požární ochrany, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému. NSZM se v rámci této dohody zavázala k předávání informací ve výše zmíněných oblastech svým členům, spolupráci na medializaci témat a zajištění zpětné vazby směrem k Hasičskému záchrannému sboru ČR. MV-GŘ HZS ČR přislíbilo ve smlouvě zejména pomoci se vzdělávacími aktivitami zájmovému sdružení a metodickou pomoc jednotlivým členům NSZM.

Zpět

vytisknout  e-mailem