Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty

Odbor civilní nouzové připravenosti a strategií spolupracuje ve své oblasti působnosti s veřejnými a soukromými subjekty. Tato spolupráce spočívá ve vzájemné výměně informací a zkušeností, které se dotýkají zejména oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany kritické infrastruktury. 

  1. Spolupráce s veřejnými subjekty
  2. Spolupráce se soukromými subjekty

Spolupráce se soukromým sektorem v oblasti evropské kritické infrastruktury

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) je řádným členem Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR" (TPEB ČR). Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky jako součást MV ČR vzájemné sdílí s TPEB ČR informace týkající se vývoje a nových trendů v oblasti evropské kritické infrastruktury. Obzvláště úzká spolupráce probíhá v rámci projektu "Evropská referenční síť pro ochranu kritické infrastruktury" (ERNCIP).

Bližší informace o TPEB ČR jsou k dispozici na odkazu www.tpeb.cz.

Národní síť zdravých měst

MV-GŘ HZS ČR podepsalo s Národní sítí Zdravých měst (NSZM) dohodu o spolupráci, jejímž cílem je výměna informací v oblastech ochrany obyvatelstva, krizového řízení, požární ochrany, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému. NSZM se v rámci této dohody zavázala k předávání informací ve výše zmíněných oblastech svým členům, spolupráci na medializaci témat a zajištění zpětné vazby směrem k Hasičskému záchrannému sboru ČR. MV-GŘ HZS ČR přislíbilo ve smlouvě zejména pomoci se vzdělávacími aktivitami zájmovému sdružení a metodickou pomoc jednotlivým členům NSZM.

Zpět

vytisknout  e-mailem