HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společné výcviky lezců

BEZPEČNÉ POHRANIČÍ / BEZPIECZNE POGRANICZE CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg V - A Česká republika – Polsko 2014 – 2020. 

 

Ve dnech 18.4.-20.4.2017, 25.4.-27.4.2017 a 9.5.-11.5.2017 proběhly společné výcviky lezeckých skupin na Čertových kamenech, v lomu Vycpálek, na lanové dráze na Červenohorském sedle a ve zlatohorských štolách (kam se hasiči přemístili 27.4. oproti původnímu programu kvůli hustému sněžení). Námětem výcviků byl transport a záchrana zraněné osoby v těžko přístupném terénu za využití co nejvíce lezeckých technik. Hasiči museli nejprve vybudovat jednotlivá stanoviště a poté transportovali zraněnou osobu na skálu (jednou pomocí kladkostroje, podruhé protiváhou), přenášeli ji v nosítkách asi 800 m těžkým horským terénem a dvakrát zachraňovali lanovým traverzem. Lezci si také vyzkoušeli sebejištění, vzájemnou spolupráci a komunikaci a seznámii se s prostředky, které používají hasiči v Čechách a v Polsku při zásazích tohoto typu. Každý výcvik probíhal ve třech pracovních skupinách, které musely vzájemně spolupracovat tak, aby se zraněná osoba dostala do bezpečí co nejdříve. Polští kolegové byli zapojeni do pracovních skupin a podle pokynů velitelů plnili úkoly. Lezeckých výcviků se zůčastnili vždy lezci v působnosti HZS Olomouckého kraje a PSP Opole. V termínu 18.4.-20.4.2017 se všechny dny účastnilo výcviku 33 osob (28 HZS OLK, 5 PSP Opole). V termínu 25.4.-27.4.2017 se všechny dny účastnilo výcviku 36 osob (31 HZS OLK, 5 PSP Opole).  V termínu 9.5.-11.5.2017 se účastnilo 9.5. 33 osob (25 HZS OLK, 8 PSP Opole), 10.5. 28 osob (28 HZS OLK) a 11.5. 25 osob (25 HZS OLK). Úbytek osob na posledním termínu výcviku byl způsoben potřebou zachování minimálních početních stavů sloužících příslušníků na požárních stanicích ve dnech 10.-11.5.

Ve dnech 9.-11.4.2018, 16.-18.4.2018 a 23.-25.4.2018 proběhly další tři třídenní výcviky lezců. Výcviky probíhaly v Arcibiskupských lesích a statcích Olomouc - v obci Vápenná, v zatopeném lomu Vápenná, ve Zlatých Horách - propadlina Žebračka a v obci Javorník Javorník. Cílem výcviku byl nácvik záchrany a transportu osob se sebevražednými úmysly z osvětlovacího sloupu, včetně nácviku vyjednávání ve spolupráci s psychologem HZS Olomouckého kraje. Dále byla nacvičována záchrana a transport osob ze skalních stěn, z lanových drah, z propadlého důlního díla a z výškových stveb s obtížným přístupem. Každého lezeckého výcviku ze zúčastnilo 5 příslušníků z PSP Opole, zbytek byl zastoupen z HZS Olomouckého kraje. Celkem se zúčastnilo 107 osob.

vytisknout  e-mailem