HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specifikace služebního poměru

Služební poměr příslušníka se v mnoha ohledech liší od běžného pracovního poměru zaměstnance podle zákoníku práce. Mezi množstvím výhod služebního poměru jsou stanovena i jeho omezení. 

Charakter práce u Hasičského záchranného sboru České republiky mimo jiné vyžaduje, aby příslušník dodržoval služební kázeň a aby i v době mimo službu svým chováním a jednáním přispíval k dobré pověsti HZS ČR.

Na příslušníky se vztahují některá zvláštní omezení základních práv, například:

  • nesmi být členem politické strany nebo hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch,
  • nesmí být členem řídicích nebo kontrolních orgánů subjektů, které provozují podnikatelskou činnost,
  • nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle zákona č. 361/2003 Sb. s výjimkou činností uvedených v interním předpisu,

vytisknout  e-mailem