Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specifika služebního poměru

Při skončení služebního poměru má příslušník nárok na některá další plnění s výjimkou takového příslušníka, který je propuštěn z důvodu porušení služebního slibu nebo spáchání úmyslného trestného činu - tomu pak žádné z uvedených plnění nenáleží.

  • Odchodné
    se poskytuje jednorázově nejdříve po šesti letech trvání služebního poměru. Je poskytováno ve výši jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu jeho třetinu za každý dalši ukončený rok trvání služebního poměru. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek měsíčního hrubého služebního příjmu.
  • Výsluhový příspěvek
    činí 20 % měsíčního hrubého služebního příjmu, jestliže příslušník vykonával službu alespoň po dobu 15 let. Za 16. až 20. rok služby se příspěvek zvyšuje o 3 % za každý ukončený rok. Za 21. až 25. rok služby se příspěvek zvyšuje o 2 % za každý ukončený rok a za 26. rok služby a každý další ukončený rok služby se příspěvek zvyšuje o 1 %. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50% měsíčního hrubého služebního příjmu.

vytisknout  e-mailem