Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specifika služebního poměru

Složky služebního příjmu příslušníka

Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby, který je stanoven s přihlédnutím k případné službě přesčas v rozsahu 150 hodin za rok.

Služební příjem je tvořen z následujících složek:

 • základní tarif
  (tj. tarifní stupeň v tarifní třídě stanovený podle stupně vzdělání, započítané praxe a služebního místa, na které je příslušník ustanoven)
 • zvláštní příplatek
  (např. za činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení života nebo zdraví ve výši 1 000 až 6 000 Kč měsíčně)
 • osobní příplatek
  (lze ho určit až do výše 60% základního tarifu příslušníka - jedná se o nenárokovou složku služebního příjmu)
 • odměna
  (např. za splnění mimořádného úkolu - jedná se o nenárokovou složku služebního příjmu)
 • příplatek za vedení
  (dle řídící úrovně vedoucího příslušníka)

 

Naturální náležitosti
Příslušník má také nárok na služební výstroj (tj. služební stejnokroj, obuv), doplňky ke služební výstroji a služby spojené s údržbou služební výstroje.

vytisknout  e-mailem