HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specialista v oblasti IZS a řízení JPO

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 5.2.2019 prodlužuji lhůtu pro podání přihlášek do výběrového řízení na služební místo 

30361206     1.4. komisař – specialista v obl. IZS a řízení JPO  7.02.

Řízení a koordinace v územním orgánu kraje nebo výkon odborných a metodických činností na úseku státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného systému nebo krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování nebo speciálních služeb v krajské nebo republikové působnosti nebo zajišťování požárně technických expertíz.

Se zařazením:  HZS Kraje Vysočina, úsek IZS a OŘ, odd. IZS a služeb

Místo služebního působiště:  Jihlava                                                 

Požadavky pro volné služební místo:

a) stupeň vzdělání – vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu

b) zaměření vzdělání:

     - Požární ochrana nebo IZS nebo krizové řízení nebo ochrana obyvatelstva

     - Technické

     - Humanitní

c) znalost práce s PC

d) schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce

e) řidičské oprávnění skupiny „B“

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1.8.2019

Tarifní třída: 7

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:

- profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání

- ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání                                                                       

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 18.02.2019 na adresu:                                                           HZS Kraje Vysočina

                                                                       personální oddělení

                                                                       Ke Skalce 32

                                                                       586 04 Jihlava

Uchazeči splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení.

Kontaktní osoba:

Eva Sýkorová  –  tel.: 950 270 191, e-mail: eva.sykorova@hasici-vysocina.cz;

vytisknout  e-mailem