Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Soutěž o vydání Hasičských pohádek na měsíc prosinec 2016

1.12. 2016 (Martina Talichová) – Úspěšnou knihu Hasičských pohádek je možné vyhrát v rámci soutěže, kterou pro Vás připravilo MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Vyzkoušejte si své znalosti z oblasti požární prevence i ochrany obyvatelstva a vyhrajte další výtisky.  

 

Nové soutěžní otázky na měsíc prosinec 2016:

  1. Co je to evakuace?
  2. Co může být příčinou toho, že na hladině rybníka nebo řeky plave velké množství mrtvých ryb?
  3. Jak se správně zachovat při požáru v zakouřené místnosti:
  4. K nejvýznamnějším zplodinám hoření patří oxid uhelnatý (CO), čím je pro živé organismy nebezpečný?
  5. Co označuje modrý rovnostranný trojúhelník na oranžovém kruhovém nebo čtvercovém pozadí viz obrázky níže?

čtverec.pngkruh.png

 

 
Své odpovědi zasílejte elektronicky do 31. prosince 2016 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové z MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (tel. 950 819 882,  e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz.

Pro velký zájem o soutěž i knihu Hasičských pohádek za měsíc listopad byli vylosováni výherci tři:
Karolína Kovaříková, Brno
D. Heczko, Třinec
Jana Kunešová, MŠ Sedlec

Děkujeme všech účastníkům soutěže za zaslané odpovědi. Vylosovaným výhercům gratulujeme. Vylosovaným výhercům gratulujeme.

Správné odpovědi v měsíci listopadu:
1. Ve který den a v kolik hodin se obvykle provádí zkouška sirén v České republice?
Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin.

2. Kdo patří mezi základní složky integrovaného záchranného systému?
Základní složky integrovaného záchranného systému jsou: Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.

3. Jaké jsou druhy přenosných hasicích přístrojů?
Přenosné hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na pěnové, vodní, práškové, sněhové a halotronové.

4.
Jak se nejlépe uhasí vznícený olej na pánvi?
Horký olej na pánvi se nikdy nesmí hasit vodou nebo vodním či pěnovým hasicím přístrojem. Nejprve je třeba vypnout přívod energie (elektřina, plyn) a pokud nemáme k dispozici hasicí roušku nebo hasicí přístroj, můžeme použít improvizovaných prostředků, například: nehořlavý sypký materiál (sůl, hlína z květináče), mokrou utěrku, hadr, pokličku či pečicí plech.

5.
Kterým situacím se říká mimořádné události?
Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka nebo přírodními vlivy, dále také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek a životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Další informace ke knize Hasičských pohádek, které napsali sami hasiči, naleznete zde: http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-budou-cist-detem-vlastni-hasicske-pohadky.aspx

 Vítězné pohádky v kategorii základní školy I. a II. stupeň, střední školy a tvořiví dospělí je možné nalézt v elektronické podobě zde: http://www.hzscr.cz/clanek/vysledky-7-rocniku-literarni-souteze-davaji-za-nas-ruku-do-ohne.aspx

Kontakt
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem