Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Souhrnný přehled vzdělávacích akcí na 2. pololetí 2021

P.č.

Datum

Typ

Název

1.

1. - 3. 9.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS „P“

2.

7. 9.

IMZ

Periodické přezkoušení běžných uživatelů zad. terminálů

3.

7. - 8. 9.

kurz

Seminář s Národním památkovým ústavem

4.

9. - 10. 9.

IMZ

IMZ odboru KIS

5.

13. - 16. 9.

kurz

Kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů (radiační část - TŘEMOŠNÁ)

6.

14. - 16. 9.

kurz

Specializační kurz kontrolní činnosti

7.

15. - 17. 9.

IMZ

IMZ dokumentaristické služby (MIMOŇ)

8.

20. - 22. 9.

kurz

Varování a vyrozumění ze zadávacího terminálu CENTRUM pro běžné uživatele

9.

21. - 22. 9.

IMZ

IMZ s náměstky ředitelů HZS krajů pro PRE a CNP

10.

23. - 24. 9.

kurz

Obsluha programového balíku SEOD HZS - P

11.

27.9

IMZ

Správa databází zadávacích terminálů pro privilegované uživatele

12.

29. - 1. 10.

kurz

Obsluha programového balíku SEOD HZS - Z

13.

29. 9. - 1. 10.

kurz

Kurz pro prac. chem. laboratoří HZS krajů - chemická část (Mimoň)

14.

4. - 8. 10.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS „Z“ (TŘEMOŠNÁ)

15.

5. - 7. 10.

IMZ

Anglický jazyk

16.

6. - 7. 10.

MZ

IMZ odboru KIS (MIMOŇ)

17.

11. - 13. 10.

IMZ

IMZ pracovníků odpovědných za účtování  a evidenci  majetku zálohových jednotek

18.

11. - 15. 10.

kurz

Detekce, monitorování a odběr vzorků NCHL

19.

11. - 12. 10

IMZ

IMZ právníci (MIMOŇ)

20.

12. 10.

IMZ

Zdokonalovací a přeškolovací konzultace pro uživatele zadávacích terminálů

21.

13. 10.

IMZ

Periodické přezkoušení databázových správců a privileg. uživatelů zad. terminálů

22.

14. - 15. 10.

IMZ

IMZ s vedoucími oddělení OOB a KŘ HZS krajů

23.

18. - 21. 10.

IMZ

Mezinárodní pracovní skupina CTIFA pro oblast ZPP

24.

19. 10.

IMZ

Metodika přípravy a přezkušování běžných uživatelů zadávacích terminálů

25.

20. - 21. 10.

IMZ

JSVV  (MIMOŇ)

26.

25. - 27. 10.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS „P“

27.

26. 10.

IMZ

Základy JSVV pro běžné uživatele zadávacích terminálů

28.

26. - 27. 10.

IMZ

Mapový klient Terinos (MIMOŇ)

29.

27. 10.

IMZ

Praktické postupy plnění modelových úloh vysílání pro běžné uživatele zadávacích terminálů

30.

1. - 2. 11.

kurz

Separační chemie

31.

1. - 5. 11.

kurz

Detekce, monitorování a odběr vzorků nebezpečných  chemických látek (KAMENICE)

32.

3. - 5. 11.

kurz

Pilotní kurz pro pracovníky chemických laboratoří HZS krajů – biologická  část

33.

8. - 12. 11.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS „Z“ (TŘEMOŠNÁ)

34.

8. - 10. 11.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS „P“

35.

8. - 11. 11.

kurz

Varování a vyrozumění ze zadavatele terminálu CENTRUM pro privilegované uživatele

36.

9. - 11. 11.

kurz

Detekce, monitorování a odběr vzorků nebezpečných  chemických látek (KAMENICE)

37.

11. - 12. 11.

IMZ

IMZ koordinátorů PVČ

38.

15. - 23. 11.

kurz

Výcvikový kurz OPCW pro státy Východoafrického společenství UGANDA (on-line)

39.

18. - 19. 11.

kurz

Obsluha programového balíku SEOD HZS - P

40.

15. - 16. 11.

IMZ

IMZ dozimetrické služby

41.

22. - 24. 11.

kurz

Varování a vyrozumění ze zadávacích terminálů CENTRUM pro běžné uživatele

42.

22. - 25. 11.

kurz

Detekce, monitorování a odběr vzorků nebezpečných  chemických látek (KAMENICE)

43.

22. - 26. 11.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS „Z“ (Královéhradecký kraj)

44.

29. 11. - 2. 12.

kurz

Specializační kurz stavebně technické prevence

45.

2. - 3. 12.

IMZ

IMZ vyšetřovatelů HZS královéhradeckého kraje

46.

6. - 8- 12.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS „P“

47.

6. 12.

IMZ

Zdokonalovací a přeškolovací konzultace pro uživatele zadávacích terminálů

48.

9. - 10. 12.

IMZ

Vánoční konference

49.

13. - 16. 12.

kurz

Varování a vyrozumění ze zadavatelů terminálu CENTRUM pro privilegované uživatele

50.

13. - 15. 12.

kurz

Anglický jazyk

51.

16. - 17. 12.

IMZ

Metodika činnosti databázových správců zadávacích terminálů všech úrovní

52.

21. 12.

IMZ

Periodické přezkoušení databázových správců a privileg. uživatelů zad. terminálů


Vloženo: 12. 8. 2021 | Aktualizace: 27. 8. 2021 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem