Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Souhrnný přehled vzdělávacích akcí na 1. pololetí 2022

 

P.č. Datum Typ Název

1.

10.1.

IMZ

Zdokonalovací a přeškolovací konzultace pro uživatele zadávacích terminálů

2.

17. – 21. 1.

kurz

Kurz pro Celní správu

3.

18. 1.

IMZ

Varování a tísňové informování obyvatelstva pro jednotky PO

4.

19.1.

IMZ

Metodika činnosti databázových správců zadávacích terminálů

5.

24. - 25. 1.

kurz

Obsluha programového balíku SEOD HZS-  P

6.

24. - 26. 1.

kurz

Varování a vyrozumění ze zad. term. CENTRUM pro běžné uživatele

7.

7. – 9. 2.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS - P

8.

7. 2.

IMZ

Základy JSVV pro běžné uživatele zad. terminálů

9.

8. 2.

IMZ

Praktické postupy plnění modelových úloh vysílání pro běžné uživatele zad. terminálů

10.

14. - 16. 2.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS - P

11.

24. - 25. 2.

IMZ

IMZ s náměstky pro PRE a CNP HZS krajů

12.

28.2. - 3. 3.

kurz

Varování a vyrozumění ze zad. term. CENTRUM pro privilegované uživatele

13.

7. – 9. 3.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  P

14.

14. - 18. 3.

kurz

Detekce, monitorování a odběr vzorků NCHL

15.

14. 3.

IMZ

Metodika přípravy a přezkušování běžných uživatelů zad. terminálů

16.

15. 3. 

MZ

Správa databází zadávacích terminálů pro privilegované uživatele

17.

16. – 18. 3.

IMZ

Projekt STAMINA ( EU – projektové jednání)

18.

14. – 16. 3.

kurz

Specializační kurz – kontrolní činnosti

19.

21. – 24. 3.

seminář

Spektrometrický seminář

20.

21. 3.

IMZ

Zdokonalovací a přeškolovací konzultace pro uživatele zadávacích terminálů

21.

22. 3.

IMZ

Praktické cvičení v poskytování varovných a tísňových informací obyvatelstvu

22.

24. - 25. 3.

kurz

Specializační kurzu realizace PVČ u HZS ČR

23.

28. 3. – 1.4.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  Z (Třemošná)

24.

29. – 31. 3.

kurz

Kurz pro pracovníky chem laboratoří HZS krajů – chemická část (VEC)

25.

30. - 31. 3.

IMZ

Strategická skupina ke KŘ

26.

31. 3. – 1. 4.

IMZ

IMZ s vedoucími odboru OOB  a KŘ s TBRK

27.

4. – 8. 4.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  Z (Tišnov)

28.

4. – 6. 4.

kurz

Varování a vyrozumění ze zad. term. CENTRUM pro běžné uživatele

29.

5. - 6. 4.

IMZ

IMZ koordinátorů PVČ

30.

7. - 8. 4.

IMZ

IMZ KIS

31.

11. - 13. 4.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  P

32.

11. – 14. 4.

kurz

Varování a vyrozumění ze zad. term. CENTRUM pro privilegované uživatele

33.

21. – 24. 4.

kurz

Obsluha programového balíku SEOD HZS-  P

34.

19. – 20. 4.

IMZ

Součinnostní  IMZ HZS ČR a PČR pro pardubický a královéhradecký kraj

35.

26. – 28. 4.

IMZ

Zásady zásahu v prostoru kontaminované bojovými otravnými látkami (VEC)

36.

25. – 28. 4.

kurz

Kurz pro pracovníky chem laboratoří HZS krajů – radiační část

37.

9. - 13. 5.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  Z (Třemošná)

38.

9. 5.

IMZ

Zdokonalovací a přeškolovací konzultace pro uživatele zadávacích terminálů

39.

9. – 12. 5.

kurz

Specializační kurzu stavební prevence

40.

16. - 18. 5.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  P

41.

19. – 20. 5.

IMZ

IMZ s vedoucími odd. OOB a KŘ HZS krajů

42.

23. - 27. 5.

kurz

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS -  Z (Tišnov)

43.

23. - 25. 5.

IMZ

Intenzivní odborná příprava v anglickém jazyku

44.

1. - 9. 6.

kurz

Mezinárodní výcvikový kurz OPCW

45.

6. - 9. 6.

kurz

Detekce, monitorování a odběr vzorků NCHL (Tišnov)

46.

15. – 17. 6.

IMZ

IMZ prac. odpovědných za účtování a evidenci majetku zálohových jednotek

47.

13. – 16. 6.

kurz

Správa zadávacích terminálů všech úrovní pro databázové správce

vytisknout  e-mailem