Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Smlouvy a memoranda

Smlouvy s Rakouskou republikou, Slovenskou republikou, Maďarskou republikou, Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou. Memoranda se Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Ruskou federací, Francouzskou republikou, Rumunskem, Lucemburskem a Republikou Kazachstán. 

Mezinárodní smlouvy

 • Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách nebo velkých haváriích ze 14. prosince 1998.  Vstoupila v platnost 1. listopadu 2000.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech z 23. listopadu 1998. Vstoupila v platnost 12. prosince 2000.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích ze 17. června 1999. Vstoupila v platnost  21. března 2001.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2001.  Vstoupila v platnost 1. ledna 2003.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech z 8. června 2000. Vstoupila v platnost 16. srpna 2003.

Memoranda o spolupráci

 • Memorandum o spolupráci mezi Úřadem pro CO a pomoc při katastrofách Slovinskérepubliky a HZS ČR ze dne 24. 3. 2003
 • Memorandum o spolupráci mezi generálním ředitelstvím HZS ČR a Úradom civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ze dne 19.10.2004
 • Memorandum o záměrech spolupracovat v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva uzavřené mezi MV ČR a Ministerstvem Ruské federace pro CO, mimořádné situace a likvidace následků přírodních katastrof ze dne 1. 3. 2006
 • Ujednání o spolupráci v oblasti prevence a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Ministerstvem vnitra, zámoří a územních společenství Francouzské republiky a MV ČR ze dne 18. 6. 2007
 • Memorandum uzavřené mezi MV ČR a  MV a administrativní reformy Rumunska o spolupráci v oblasti předcházení a likvidací mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva ze dne 18. 7. 2007
 • Memorandum o  porozumění, o spolupráci a přátelských vztazích mezi generálním ředitelstvím HZS ČR a Správou záchranných služeb Lucemburska ze dne 28. 10. 2008
 • Memorandum o spolupráci a přátelských vztazích mezi MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a MV SR Prezídiom Hasičského a záchranného zboru ze dne 3. 6. 2009
 • Memorandum uzavřené mezi MV ČR a Ministerstvem pro mimořádné situace Republiky Kazachstán o spolupráci v oblasti prevence a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva ze dne 13. 5. 2010

vytisknout  e-mailem