SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební zkouška

 

Úspěšné vykonání služební zkoušky je jednou z podmínek pro zařazení příslušníka do služebního poměru na dobu neurčitou (Druhou podmínkou je podle závěru služebního hodnocení dosáhnout alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.).

Příslušník HZS ČR podává přihlášku na služební zkoušku nejdříve 7 měsíců a nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou je zařazen do služebního poměru na dobu určitou. Příslušník podává přihlášku na služební zkoušku příslušnému personálnímu pracovišti prostřednictvím vedoucího příslušníka.

Přihláška ke služební zkoušce ZDE.

Příprava na služební zkoušku probíhá samostudiem.

Příslušník má nárok na vykonání služební zkoušky. Služební zkouška se vykoná nejdříve 6 měsíců a nejpozději měsíc před uplynutím doby, na kterou je zařazen do služebního poměru na dobu určitou.
Služební zkoušku tvoří část písemná a ústní, popřípadě též část praktická. Jejím účelem je ověřit, zda příslušník má znalosti potřebné pro zařazení do služebního poměru na dobu neurčitou.
Brání-li příslušníkovi ve vykonání služební zkoušky závažná překážka, služební funkcionář prodlouží příslušníkovi dobu trvání služebního poměru tak, aby ji mohl příslušník vykonat do 1 měsíce po odpadnutí této překážky.

- témata pro vykonání písemné části služební zkoušky (Témata pro písemnou část služební zkoušky
Testové otázky, včetně správných odpovědí, jsou veřejně dostupné a společně s dalšími informacemi či podpůrnými materiály k dispozici např. v prostředí e-learningu bez nutnosti přihlášení (odkaz: https://www.hasici-elearning.cz/go.php/SLZK/index.php)

- témata k ústní části služební zkoušky (Témata pro ústní část služební zkoušky.).

Služební zkoušku vykonává příslušník před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná a jíž jmenuje a odvolává ředitel bezpečnostního sboru nebo jím pověřený služební funkcionář.
Písemná část zkoušky (test), se skládá z 24 otázek a pro úspěšné vykonání této části zkoušky je potřeba odpovědět správně na minimálně 18 z nich.
V ústní části zkoušky si příslušník losuje otázku (dle zvolené odbornosti např. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení), která má 3 podotázky, přičemž každou z nich je třeba zodpovědět.
Pro úspěšné absolvování služební zkoušky je třeba prospět jak v části písemné, tak i v části ústní.
O úspěšném vykonání služební zkoušky vystaví předseda zkušební komise příslušníkovi písemné osvědčení.

Příslušník, který nevykonal služební zkoušku úspěšně, má právo na její opakování. Služební zkoušku příslušník opakuje před zkušební komisí v jiném složení. Tuto zkoušku lze vykonat nejdříve po uplynutí 2 týdnů od neúspěšné zkoušky a nejpozději před uplynutím doby, na kterou byl příslušník zařazen do služebního poměru na dobu určitou. Služební zkoušku lze opakovat jen jednou.

vytisknout  e-mailem