HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební poměr - specifika

 • Omezení
 • Sociální výhody
 • Služební příjem
 • Výsluhové nároky

Omezení

Služební poměr příslušníka se v mnoha ohledech liší od běžného pracovního poměru zaměstnance podle zákoníku práce. Mezi množstvím výhod služebního poměru jsou stanovena i jeho omezení.

Charakter práce u Hasičského záchranného sboru České republiky mimo jiné vyžaduje, aby příslušník dodržoval služební kázeň a aby i v době mimo službu svým chováním a jednáním přispíval k dobré pověsti HZS ČR.

Na příslušníky se vztahují některá zvláštní omezení základních práv, například:

 • nesmi být členem politické strany nebo hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch,
 • nesmí být členem řídicích nebo kontrolních orgánů subjektů, které provozují podnikatelskou činnost,
 • může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu se souhlasem služebního funkcionáře,
 • příslušníkovi lze v důležitém zájmu služby nařídit výkon služby přesčas. 

Sociální výhody

Sociální výhody

 • základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby,
 • příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce,
 • právně je upraven i nárok na udělování služebního volna,
 • příslušníkům, kteří studují nebo se účastní výběrového řízení, je možné poskytnout studijní volno s nárokem na služební příjem,
 • příslušník, jehož služební poměr trval alespoň 15 let, má nárok na poskytnutí ozdravného pobytu k upevnění tělesného a duševního zdraví v délce 14 kalendářních dní v roce ve formě lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit,
 • pro příslušníky je zajištěna bezplatná psychologická péče,
 • ve svém volném čase mohou příslušníci využívat také celou řadu resortních sportovních zařízeni,
 • mezi další výhody lze zařadit například příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Služební příjem

Složky služebního příjmu příslušníka

Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby, který je stanoven s přihlédnutím k případné službě přesčas.

Služební příjem je tvořen z následujících složek:

 • základní tarif (tj. tarifní stupeň v tarifní třídě stanovený podle stupně vzdělání, započítané praxe a služebního místa, na které je příslušník ustanoven)
 • zvláštní příplatek (např. za činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení života nebo zdraví ve výši 1 000 až 6 000 Kč měsíčně)
 • osobní příplatek (lze ho určit až do výše 60% základního tarifu příslušníka - jedná se o nenárokovou složku služebního příjmu)
 • odměna (např. za splnění mimořádného úkolu - jedná se o nenárokovou složku služebního příjmu)
 • příplatek za vedení (dle řídící úrovně vedoucího příslušníka) 

Naturální náležitosti

Příslušník má také nárok na služební výstroj (tj. služební stejnokroj, obuv), doplňky ke služební výstroji a služby spojené s údržbou služební výstroje.
 

Výsluhové nároky

Při skončení služebního poměru má příslušník nárok na některá další plnění s výjimkou takového příslušníka, který je propuštěn z důvodu porušení služebního slibu nebo spáchání úmyslného trestného činu - tomu pak žádné z uvedených plnění nenáleží.

 • Odchodné

se poskytuje jednorázově nejdříve po šesti letech trvání služebního poměru. Je poskytováno ve výši jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu jeho třetinu za každý dalši ukončený rok trvání služebního poměru. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek měsíčního hrubého služebního příjmu.

 • Výsluhový příspěvek

činí 20 % měsíčního hrubého služebního příjmu, jestliže příslušník vykonával službu alespoň po dobu 15 let. Za 16. až 20. rok služby se příspěvek zvyšuje o 3 % za každý ukončený rok. Za 21. až 25. rok služby se příspěvek zvyšuje o 2 % za každý ukončený rok a za 26. rok služby a každý další ukončený rok služby se příspěvek zvyšuje o 1 %. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50% měsíčního hrubého služebního příjmu.
 

vytisknout  e-mailem