HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební poměr - podmínky

 • Podmínky přijetí do služebního poměru
 • Průběh přijímacího řízení
 • Vznik služebního poměru

Podmínky přijetí do služebního poměru

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který:

 • je starší 18 let
 • je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům
 • splňuje podmínky stanovené pro výkon obsazovaného služebního místa, zejména:
  • stupeň vzdělání - minimálně střední s maturitní zkouškou
  • obor nebo zaměření vzdělání (pokud je stanoven)
  • další odborné a jiné zvláštní požadavky (pokud jsou stanoveny)
 • je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby
 • je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje
 • není členem politické strany nebo politického hnutí
 • není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
 • písemně požádal o přijetí do služebního poměru a úspěšně absolvoval přijímací řízení.

Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.
 

Průběh přijímacího řízení

V průběhu přijímacího řízení uchazeč absolvuje:

 • vyšetření osobnostní způsobilosti na psychologickém pracovišti Hasičského záchranného sboru (vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů).
 • vyšetření zdravotní způsobilosti v zařízení závodní preventivní péče (vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti).
 • prověrku na ověření tělesné zdatnosti, která se skládá ze dvou testů silových a jednoho testu vytrvalostního (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 58/2008).

 
Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit.

Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje nepřijatých uchazečů se po uplynutí tří let ode dne skončení přijímacího řízení včetně důvodu nepřijetí zničí.
 

Vznik služebního poměru

Služební poměr vzniká rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí o přijetí uchazeče do služebního poměru.

Uchazeč může být při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo dvojím způsobem:

 • Po úspěšném absolvování přijímacího řízení je při přijetí ustanoven na volné služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent (ve 2. tarifní třídě). 
 • Uchazeč se přihlásil do výběrového řízení vyhlášeného na volné služební místo podle § 22 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb. a byl vybrán jako nejvhodnější kandidát pro obsazení volného služebního místa. V tomto případě může být při přijetí ustanoven i na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vyšší než je vrchní referent (tj. ve 3. a vyšší tarifní třídě).

Nově přijatému příslušníkovi vzniká služební poměr na dobu určitou v trvání tří let a je mu stanovena zkušební doba v délce 6 měsíců. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.
 

vytisknout  e-mailem