HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služební místo - právník

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 11.1.2019 prodlužuji lhůtu pro podání přihlášek do výběrového řízení na služební místo 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 11.1.2019 prodlužuji lhůtu pro podání přihlášek do výběrového řízení na služební místo

30352229     2.4.7. vrchní komisař – právník  8.01.

Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů pro výkon služby ve specializovaných oborech hasičského záchranného sboru (státní požární dozor a požární prevence, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové plánování a příprava, civilní nouzové plánování) včetně řešení věcně složitých případů a zastupování hasičského záchranného sboru v soudních sporech.

Se zařazením:  HZS Kraje Vysočina, Kancelář krajského ředitele, odd. organizační a právní

Místo služebního působiště:  Jihlava                                                 

Požadavky pro volné služební místo:

a) stupeň vzdělání – vysokoškolské v magisterském studijním programu

b) zaměření vzdělání

     - právo

c) znalost práce s PC

d) schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce

e) k obsazení výše uvedeného služebního místa je vázán náborový příspěvek ve výši 130 000,-Kč.

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1.8.2019

Tarifní třída: 8

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:

- profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání

- ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání                                                                      

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 25.1.2019na adresu:     

HZS Kraje Vysočina, personální oddělení, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Vybraní zájemci splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení.

Kontaktní osoba:

Eva Sýkorová  –  tel.: 950 270 191, e-mail: eva.sykorova@hasici-vysocina.cz;

vytisknout  e-mailem