HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podání dokumentace zdolávání požáru

Od 1. 8. 2017 v souladu se změnou zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně došlo
ke změnám týkajících se schvalování dokumentace zdolávání požárů (dále jen „DZP“). Podle § 6b odst. 1 zákona o PO, mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru (dále jen „SPD“) schválí dokumentaci zdolávání požárů před započetím provozované činnosti.

Na základě výše uvedeného. Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, jimž vznikla povinnost, předkládají DZP orgánu vykonávající SPD z těchto důvodů:
- provozují činnost s vysokým požárním nebezpečím,
- provozují činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah,
- si tuto povinnost stanovily v dokumentaci požární ochrany,
- mají tuto povinnost stanovenou na základě výsledků požární kontroly.

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů
Zdroje požární vody a požární poplachový plán

vytisknout  e-mailem