Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slovenští kolegové ocenili naše nadstandardní vztahy

Na základě Memoranda o vzájemné spolupráci proběhlo na půdě Generálního ředitelství HZS ČR úspěšné pracovní jednání s delegací Ministerstva vnitra Slovenské republiky – Prezídia Hasičského a záchranného sboru hasičů  

Fotogalerie
 
Ve dnech 8. až 10. března proběhlo na půdě Generálního ředitelství HZS ČR pracovní jednání s delegací Ministerstva vnitra Slovenské republiky – Prezídia Hasičského a záchranného sboru hasičů.
 
Toto pracovní jednání proběhlo na základě plnění jednotlivých úkolů týkajících se vzájemné spolupráce a prohlubování přátelských vztahů, vyplývajících z Memoranda o spolupráci a přátelských vztazích, které bylo uzavřeno mezi MV GŘ HZS ČR a MV SR – Prezídiem Hasičského a záchranného sboru.
 
Pro slovenskou delegaci složenou z ředitele Organizačního odboru mjr. JUDr. Stanislava Cellenga, ředitele Střední školy požární ochrany MV SR plk. Ing. Jaroslava Flachbarta, PhD., tiskové mluvčí Prezídia HaZZ npor. Ing. Silvie Jančovičové a tamních pracovnic Oddělení organizačních činností, mezinárodních vztahů a komunikace por. Mgr. Denisy Jakusové a por. Ing. Tatiany Tarčákové byl na základě jejich návrhu připraven obsahově i věcně přesně zaměřený program.
 
Slovenská delegace byla seznámena s činností operačního střediska MV-GŘ HZS ČR. Slovenským kolegům byl kpt. Ing. Ivanou Svitákovou a kpt. Bc. Radkem Kislingerem přiblížen systémem poskytování informací a Public Relations u MV-GŘ HZS ČR. Následně byl plk. Ing. Vladimírou Kracíkouvou představen způsob čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU a projektové řízení v této oblasti. Na závěr společného setkání byl plk. JUDr. Vladimírem Bednářem presentován způsob vzdělávání příslušníků u HZS ČR.
 
Ředitel Organizačního odboru mjr. JUDr. Stanislav Celleng jménem všech členů slovenské delegace velmi kladně zhodnotil celé pracovní jednání. Zároveň pak vyzdvihnul současné „pracovní klima“ a nadstandardní pracovní vztahy mezi slovenskými a českými hasiči. Stanislav Celleng dále uvedl: „Velice oceňuji, že v rámci vedených jednání nebyly vyzdvihovány pouze klady v jednotlivých státech v oblasti záchranářství, ale byl také vytvořen prostor pro načrtnutí nejpalčivějších problémů, se kterými se trápí jak hasiči na Slovensku, tak v České republice.“ Slovenská delegace se shodla na tom, že by bylo dobré v nastolených pracovních jednáních pokračovat a tím okruh probíraných témat dále rozšiřovat, například při případné návštěvě českých kolegů na Slovensku.
 
 
kpt. Bc. Radek Kislinger
tiskový mluvčí
Ministerstvo vnitra- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
mobil: +420 602 215 142
tel:   +420 950 819 944
email: radek.kislinger@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem