SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní vyřazení absolventů VOŠ PO 2024 a předání medailí HZS ČR za věrnost

V pondělí 17. června 2024 se v dopoledních hodinách uskutečnilo v historických prostorách frýdeckého zámku slavnostní vyřazení absolventů Vyšší odborné školy požární ochrany, které bylo letos doplněno o druhou část slavnostního programu, a to předání medailí HZS ČR za věrnost III. a II. stupně. Tříleté kombinované studium ve vzdělávacím programu Prevence rizik a záchranářství letos ukončilo celkem 23 studentů, z nichž 21 se zúčastnilo slavnostního předání diplomů. Medaile za věrnost převzalo 6 příslušníků SOŠ PO a VOŠ PO. 

Slavnostního aktu se zúčastnili absolventi se svými rodinami, pedagogové a zaměstnanci Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany a také vzácní hosté. Pozvání ředitele SOŠ PO a VOŠ PO plk. Ing. Jiřího Fojtíka, DiS., MBA přijali náměstek ministra vnitra České republiky Mgr. Radek Kaňa, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, primátor statutárního města Frýdek-Místek Bc. Petr Korč, velitel Záchranného útvaru HZS ČR brig. gen. Ing. David Kareš, náměstek ředitele HZS Moravskoslezského kraje pro IZS a operační řízení plk. Ing. Jiří Němčík, MBA a ředitel Základní umělecké školy Frýdek-Místek Marek Slíva. Slavnostní ráz celého aktu podtrhly nádherným klavírním doprovodem studentky zdejší Základní umělecké školy a přítomnost čestné stráže složené z příslušníků SOŠ PO a VOŠ PO, která doprovázela statní vlajku ČR, prapor HZS ČR a prapor SOŠ PO a VOŠ PO.

Náměstek ministra vnitra ČR Radek Kaňa poděkoval ve svém proslovu absolventům VOŠ PO za jejich svědomitý přístup ke studiu, rodinám absolventů za jejich podporu a popřál absolventům VOŠ PO hodně úspěchů v další profesní kariéře. Poděkoval také vedení školy za svědomitý přístup ke vzdělávání odborníků v oblasti požární ochrany.

Generální ředitel HZS ČR genpor. Vladimír Vlček poděkoval absolventům VOŠ PO za jejich příkladné studium a zdůraznil, že úspěšně ukončené studium je milníkem v jejich profesní kariéře příslušníka HZS ČR, neboť jim umožňuje postoupit na vyšší služební místa. Dodal také, že díky spolupráci SOŠ PO a VOŠ PO s profesními vysokými školami je možnost doplnit si také další vysokoškolské vzdělání. Poděkoval také rodinám absolventů za podporu v jejich studiu. Vedení školy poděkoval za práci a zdůraznil, že SOŠ PO a VOŠ PO je nedílnou součástí vzdělávání odborníků v požární ochraně v rámci celé České republiky.

Primátor statutárního města Frýdek-Místek Petr Korč také poděkoval vedení školy za výbornou spolupráci a deklaroval vůli rozvíjet tuto spolupráci i do budoucna. Vyjádřil také hrdost na to, že jediná resortní škola působící v rámci požární ochrany v ČR se nachází právě ve Frýdku-Místku. Absolventům VOŠ PO následně popřál vše nejlepší do dalšího profesního i soukromého života.

Ředitel SOŠ PO a VOŠ PO plk. Jiří Fojtík ve svém projevu zhodnotil fungování Vyšší odborné školy požární ochrany, zdůraznil zaměření školy na kvalitu absolventů, kteří nacházejí ve valné většině uplatnění u hasičských záchranných sborů krajů v různých řídících funkcích, státní správy a samosprávy, případně v soukromém sektoru jako odborně způsobilé osoby v požární ochraně, čímž významně přispívají ke zvýšení bezpečnosti občanů naší republiky. Poděkoval za podporu Ministerstvu vnitra, GŘ HZS ČR a také za dlouhodobou spolupráci s HZS MSK, ZÚ HZS ČR a statutárním městem Frýdek-Místek. Poděkování bylo směřováno také v souvislosti s přípravou dnešní slavnostní akce Základní umělecké škole ve Frýdku-Místku a Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku, se kterou naše škola navázala užší spolupráci při různých typech služebních akcí. Na závěr svého vystoupení poděkoval za výbornou spolupráci studentům, rodinám studentů i pedagogům a popřál absolventům spoustu úspěchů v jejich dalším profesním i soukromém životě.

V druhé části programu byly předávány medaile Hasičského záchranného sboru České republiky. Jednalo se o medaile III. stupně, které jsou udělovány příslušníkům HZS ČR za příkladnou práci po deseti letech služebního poměru a II. stupně, které jsou udělovány příslušníkům HZS ČR za příkladnou práci po 20-ti letech služebního poměru. Medaile uděluje generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky na návrh služebních funkcionářů.

Ve frýdeckém zámku převzalo z rukou generálního ředitele HZS ČR genpor. Vlčka medaile za věrnost 6 příslušníků SOŠ PO a VOŠ PO. Medaili za věrnost III. stupně převzali pplk. Ing. Marek Hütter, Ph.D., kpt. Ing. Jan Loudát a kpt. Ing. Hana Šťastníková. Medaili za věrnost II. stupně převzal kpt. Ing. Radek Volný, nprap. Lukáš Kula a plk. Mgr. Lukáš Kmec, MBA. Z úst řečníků zaznělo poděkování oceněným příslušníkům za jejich příkladnou práci. Generální ředitel HZS ČR zdůraznil, že udělení medaile není samozřejmostí, ale je oceněním nadstandardních pracovních výkonů oceněných příslušníků v jejich profesní kariéře.

Po ukončení akce bylo pro všechny přítomné připraveno malé občerstvení.

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem