HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní slib příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR

Mezi slibujícími byli i dva příslušníci HZS Pardubického kraje 

Dnes 27. října 2018 se v 11 hodin uskutečnil na Hradčanském náměstí slavnostní slib příslušníků Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana, ministra obrany Lubomíra Metnara, ministra vnitra Jana Hamáčka a další významných představitelů státní správy i bezpečnostních sborů, složilo slavnostní přísahu také 120 nových příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR. Dva příslušníci byli z HZS Pardubického kraje.

Na tribuně byl přítomen také generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba.

Před samotnou přísahou si příslušnice a příslušníci Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky vyslechli význam služebního slibu v tomto znění:

„Je před Vámi důležitý mezník symbolizující skutečný vstup do služebního poměru – složení služebního slibu. Přestáváte být civilisty a stáváte se příslušníky bezpečnostního sboru. Berete na sebe značné závazky, vysokou odpovědnost a přijímáte nemalé nároky, které na Vás budou kladeny. Složením tohoto slibu se zavazujete nasadit vlastní život pro životy, zdraví a majetek občanů České republiky. Odměnou za každodenní riziko, které budete ve své práci podstupovat, vám bude hrdost, že patříte k bezpečnostnímu sboru s vysokou prestiží.

Vědomí odpovědnosti vůči lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, bude pro vás každodenním závazkem. Jako příslušníci bezpečnostního sboru máte být nositeli morálky a statečnosti a ochránci dobré pověsti bezpečnostního sboru, a to nejen ve službě, ale i mimo ni. Slib, který dnes zde dáte, nejsou pouhá slova, ale osobní závazek každého z vás vůči sobě, svému svědomí, vašim nadřízeným i vašim rodinám, ale hlavně závazek vůči deseti milionům občanů naší země.“ 

Zde již samotné znění služebního slibu:

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.

Tak slibuji.“

HZS ČR

obrázek - Hradčanské náměstí zdroj internet

Odkazy do noveho okna

Hradčanské náměstí

Hradčanské náměstí 

Detailní náhled

slib Hradčanské náměstí

slib Hradčanské náměstí 

Detailní náhled

ranní nácvik přísahy

ranní nácvik přísahy 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem