HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní předání výstupů projektu Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro efektivní zásah

 
Banner 04.jpg
 
Dne 28.8.2015 se v prostorách centrální hasičské stanice HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě – Zábřehu uskutečnilo slavnostní předání techniky, technologií a prostředků pořízených v rámci EU projektu „Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro efektivní zásah“.
 
Dne 28.8.2015 se v prostorách centrální hasičské stanice HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě – Zábřehu uskutečnilo slavnostní předání techniky, technologií a prostředků pořízených v rámci EU projektu „Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro efektivní zásah“.
 
Projekt byl realizován v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.
 
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru České republiky, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva.
 
Uvedeného cíle bylo dosaženo pořízením takové moderní, techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.
Projektem byly pořízeny následující výstupy:
 • terénní vozidlo SxS s příslušenstvím,
 • tlakové lahve k IDP,
 • izolační dýchací přístroj vzduchový včetně komunikačního prostředku v masce,
 • zkušební a měřící zařízení,
 • souprava pro kalibraci detekční techniky,
 • mobilní infračervený spektrometr,
 • dekontaminační sprcha,
 • pračka a sušič,
 • termokamera pro hasiče,
 • prostředky statického zabezpečení budov – sada rozšířená,
 • těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody,
 • nezávislý digitální opakovač.
 Předávání techniky se za HZS Moravskoslezského kraje zúčastnil náměstek ředitele Ing. Vladimír Vlček PhD.
                                                  
Více o projektu:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-projekty-projekty-operace-technika-technologie-a-prostredky-hzs-cr-pro-efektivni-zasah.aspx
 
Více o Integrovaném operačním programu:

www.strukturalni-fondy.cz/iop                ​www.kvalitazivota.eu

Odkazy do noveho okna

2015_08_28 Predani techniky 01

2015_08_28 Predani techniky 01 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 02

2015_08_28 Predani techniky 02 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 03

2015_08_28 Predani techniky 03 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 04

2015_08_28 Predani techniky 04 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 05

2015_08_28 Predani techniky 05 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 06

2015_08_28 Predani techniky 06 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 07

2015_08_28 Predani techniky 07 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 08

2015_08_28 Predani techniky 08 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 09

2015_08_28 Predani techniky 09 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 10

2015_08_28 Predani techniky 10 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 11

2015_08_28 Predani techniky 11 

Detailní náhled

2015_08_28 Predani techniky 12

2015_08_28 Predani techniky 12 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem