HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní předání výstupů Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje - Otevření nového Krajského operačního střediska

Dne 27.11. se uskutečnilo slavnostní předání výstupů Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Akce se uskutečnila na adrese stanice HZS ÚK Ústí nad Labem – Všebořice Masarykova 342/380 v 10:00 hodin. Účastníci spolu s novináři absolvovali prohlídku nového Operačního a informačního střediska HZS Ústeckého kraje a obdrželi odborný výklad. 

 

iop.jpg

 

 

Slavnostní otevření KOPIS.JPG

 

 

 

 

 

Projekt byl připraven a realizován v letech 2010 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.
Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje byl zaměřen na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačního střediska s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb Hasičského záchranného sboru České republiky a dosáhnout dokonalého propojení všech základních složek integrovaného záchranného systému mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu.
Výstupy Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje umožní včasnou a efektivní reakci na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci základních složek integrovaného záchranného systému. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádných událostí.
V rámci Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje byly pořízeny nové technologie pro operační řízení s napojením na technologie vybudované v projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů, ale i mezi ostatními základními složkami integrovaného záchranného systému.

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje je s ostatními dílčími projekty součástí programu "Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému" a vytvořil společnou systémovou a technologickou jednotnost operačních středisek celé jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému – Hasičského záchranného sboru České republiky.
Obdobné projekty byly realizovány hasičskými záchrannými sbory ostatních krajů, čímž dochází k synergickému efektu realizace projektů.
Více o projektech programu IS IZS:
http://www.hzscr.cz/clanek/jednotna-uroven-informacnich-systemu-operacniho-rizeni-a-modernizace-technologii-pro-prijem-tisnoveho-volani-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-402999.aspx
http://is-izs.izscr.cz/

Více o Integrovaném operačním programu:
www.strukturalni-fondy.cz/iop
www.kvalitazivota.eu

Odkazy do noveho okna

Slavnostní otevření KOPIS

Slavnostní otevření KOPIS 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (1)

Slavnostní otevření nového KOPIS (1) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (2)

Slavnostní otevření nového KOPIS (2) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (3)

Slavnostní otevření nového KOPIS (3) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (4)

Slavnostní otevření nového KOPIS (4) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (5)

Slavnostní otevření nového KOPIS (5) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (6)

Slavnostní otevření nového KOPIS (6) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (7)

Slavnostní otevření nového KOPIS (7) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (8)

Slavnostní otevření nového KOPIS (8) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (9)

Slavnostní otevření nového KOPIS (9) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (10)

Slavnostní otevření nového KOPIS (10) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (11)

Slavnostní otevření nového KOPIS (11) 

Detailní náhled

Slavnostní otevření nového KOPIS (12)

Slavnostní otevření nového KOPIS (12) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem