Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní předání výstupů Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

27.11. 2015 (Nicole Zaoralová) - Dne 30. listopadu 2015 se uskuteční slavnostní předání výstupů Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

banner IOP.png

________________________________________________________

Projekt byl připraven a realizován v letech 2010 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.

Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byl zaměřen na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačního a informačního střediska MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb Hasičského záchranného sboru České republiky a dosáhnout dokonalého propojení všech základních složek integrovaného záchranného systému mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu.

Výstupy Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky umožní včasnou a efektivní reakci na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci základních složek integrovaného záchranného systému. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádných událostí.

V rámci Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byly pořízeny nové technologie pro operační řízení s napojením na technologie vybudované v projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů, ale i mezi ostatními základními složkami integrovaného záchranného systému.

Součástí dodávek pro Centrální standardizovaný systém generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byly také technologie pro projekční systém pro operační a informační středisko MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro vizualizaci operační situace v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky a ostatních základních složek integrovaného záchranného systému.

Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky je s ostatními dílčími projekty součástí programu "Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému" a vytvořil společnou systémovou a technologickou jednotnost operačních středisek celé jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému – Hasičského záchranného sboru České republiky.

Obdobné projekty byly realizovány hasičskými záchrannými sbory ostatních krajů, čímž dochází k synergickému efektu realizace projektů.

Více o projektech programu IS IZS:
http://www.hzscr.cz/clanek/jednotna-uroven-informacnich-systemu-operacniho-rizeni-a-modernizace-technologii-pro-prijem-tisnoveho-volani-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-402999.aspx
http://is-izs.izscr.cz/

Více o Integrovaném operačním programu:
www.strukturalni-fondy.cz/iop
​www.kvalitazivota.eu

Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420 950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem