HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Slavnostní otevření multimediální učebny v Českých Budějovicích.

Na stanici v Českých Budějovicích proběhlo dopoledne slavnostní zahájení provozu nové multimediální učebny. 

Na Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje byla dnes dopoledne slavnostně otevřena nová multimediální učebna. Pásku přestřihli společně ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš, primátor Statutárního města České Budějovice a bezpečnostní ředitel akciové společnosti ČEPS PhDr. Martin Bílek, PhD.
 
Proč multimediální učebna?
Výstavba učebny je republikově ojedinělý projekt zaměřený na vzdělávání a přípravu obyvatelstva v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a integrovaného záchranného systému. Naším cílem je zvýšit úroveň vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva, a to zejména dětí a mládeže, prostřednictvím moderní multimediální učebny, která umožní přímou vizualizaci probíraného tématu.
 
Jak učebna vznikala?
Učebna byla vybudována především pro preventivně výchovnou činnost v rámci projektu „Pár minut s hasičem“ příslušníky HZS Jihočeského kraje z oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva. Naši příslušníci v roce 2010 vypsali žádost o finanční příspěvek na výše uvedený projekt u HZS Jihočeského kraje. Následovalo vyhledání vhodných prostor na centrální stanici v Českých Budějovicích. Po získání dostatečných finančních prostředků mohl být celý projekt v průběhu roku 2011 realizován. Oficiální termín spuštění je 1. leden 2012.
 
Jak učebna funguje?
Místnost je vybavena nejmodernějšími didaktickými pomůckami, vzdělávání je prováděno metodou her a přímého zapojení do výukových aktivit, kdy posluchači mohou aktivně reagovat na výuku. Lektor ovládá prostřednictvím počítače interaktivní tabuli Smart Board, má k dispozici mikrofon, datavideoprojektor a reproduktory. Výuka dětí může probíhat v dětském koutku, který je také součástí učebny a kde jsou hračky, knížky a další pomůcky s hasičskou tématikou umožňující vzdělávání i našich nejmenších posluchačů.
 
Pro koho je učebna určena?
Nejvíce uplatnění nalezne nová učebna u nejmladších generací, a to u dětí z mateřských, základních a středních škol. Naši příslušníci jsou připraveni i na vzdělávání seniorů, učitelů, členů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, neziskových organizací či humanitárních organizací. Pro všechny uvedené skupiny organizují příslušníci HZS Jihočeského kraje přednášky, školení, soutěže či exkurze.
Technologické vybavení učebny včetně multifunkční interaktivní tabule však umožňuje další využití např. při zasedáních krizových štábů či jejich pracovních skupin.
 
Jaké další kroky byly v rámci preventivně výchovné činnosti realizovány?
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje uzavřel v roce 2011 dohodu o partnerství s Asociací „Záchranný kruh“ (www.zachrannykruh.cz), jehož softwarové vybavení je ideální pomůckou pro vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím interaktivní tabule a počítače.
Dalším krokem bylo sepsání žádosti Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje o finanční příspěvek ze strany Krajského úřadu Jihočeského kraje na rok 2012 pro oblast preventivně výchovné činnosti.
Příslušníci HZS Jihočeského kraje také zahájili jednání s řediteli mateřských, základních a středních škol, ve kterých představují projekt „Pár minut s hasičem“ a nabízejí možnost využití učebny, produktů Asociace „Záchranný kruh“ a dalších preventivně výchovných činností.
Důležitá je i aktivní účast našich příslušníků na veřejných akcích, jako jsou dny otevřených dveří, dětské dny, Mobil salon, Den bezpečnosti, Den IZS apod. Významná je i každoroční organizace vědomostní a pohybové soutěže se zaměřením na ochranu obyvatelstva pro první a druhý stupeň základních škol „Mladý záchranář – dokaž, že umíš“.
 
Komu poděkovat?
Největší dík patří firmám ČEPS, a. s. a Net4gas, s. r. o., bez jejichž finančních darů by celý projekt multimediální učebny nemohl být realizován. Za metodickou pomoc, podporu a spolupráci dále děkujeme Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Krajskému ředitelství Policie Jihočeského kraje a Asociaci Záchranný kruh.
Odkazy do noveho okna

IMG_5573

IMG_5573 

Detailní náhled

IMG_5578

IMG_5578 

Detailní náhled

IMG_5587

IMG_5587 

Detailní náhled

Snímek 012

Snímek 012 

Detailní náhled

Snímek 013

Snímek 013 

Detailní náhled

Snímek 014

Snímek 014 

Detailní náhled

Snímek 021

Snímek 021 

Detailní náhled

Snímek 029

Snímek 029 

Detailní náhled

Snímek 039

Snímek 039 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem