Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

IMZ potápěčských skupin HZS ČR

Dne 12. dubna 2022 se konalo v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích (Jihomoravský kraj) instrukčně-metodické zaměstnání potápěčů HZS ČR se specializací instruktor pro práci pod vodní hladinou. 

Tématem IMZ bylo zvyšování odborných znalostí v oblasti pátracích akcí v terénu a testování nejnovějších technologií určených pro vyhledávání předmětů a osob pod vodní hladinou. Pro IMZ byly zajištěny pátrací sonary americké a kanadské výroby, z nichž jeden již používá Policie ČR na oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku (dále jen „OSPČV“) Brno a Frýdek-Místek.
Sonary a další příslušenství zapůjčila polská firma Escort Techology na základě žádosti HZS ČR. Zprostředkovatelem česko-polského setkání byla firma Finnsub se sídlem v Brně. Jako odborný konzultant byl přizván i příslušník Policie ČR z OSPČV Frýdek-Místek, instruktor potápění kpt. Mgr. Martin Kučera, který má s tímto typem systémů bohaté zkušenosti jak při zásazích v ČR, tak i v zahraničí.

Program IMZ
Na úvod proběhlo nezbytné proškolení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a představení polské firmy a jejích výrobků. Poté byli posluchači rozděleni na dvě části. První byla na břehu, kde probíhala analýza již provedeného snímání dna, druhá pozorovala na plavidlech konkrétní praktickou činnost se sonary. Po ukončení ukázky následoval krátký oběd a druhá část IMZ – ponor s cílem seznámit se se dnem zatopeného lomu a jeho zmapování.

Proškolení bezpečnosti a ochany zdraví při práci a seznámení s programem instrukčně metodického zaměstnání potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích.jpgLokalita zatopeného lomu v Hostěradicích 12. 4. 2022.jpg


Ukázka sonarů
K dispozici byly tři systémy pro pátrání pod vodou.

  1. Zařízení ARIS Explorer 1800 je primárně určeno pro umístění na plavidle, ze kterého je buď stacionárně, nebo mobilně skenován povrch dna s následným zobrazením. Přenos je řešen pomocí optického kabelu, který přenáší data do PC, kde jsou následně zobrazována prostřednictvím speciálního sofwaru.
  2. Mobilní zařízení Kongsberg – Pulsar je zapojeno na optickém kabelu za plavidlo, které následně táhne za sebou vysílač podobný malému torpédu. Hloubka přístroje se mění délkou odvinutého kabelu vlečeného za plavidlem a rychlostí pohybu plavidla.
  3. Stacionární sonar Kongsberg MS1000 je opatřený trojnožkou, pomocí které je umístěn na dno, případně mírně nade dnem. Sonar provádí scanování povrchu a ten je zobrazován v 360° obraze na PC. Výhodou je možnost digitálního zoomu a propojení s modulem GPS. Tato funkce je možná i u předešlých modelů.

Všechny přístroje byly ovládány z plavidla HZS ČR polskými kolegy, kteří průběžně komentovali jednotlivé úkony. Obraz, který vznikal prostřednictvím softwaru, byl zaznamenáván a poté byl analyzován a prezentován na břehu na zobrazovacím displeji lepší kvality.

Kompletace sonarového zařízení včetně příslušenství před zahájením instrukčně metodického zaměstnání potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích .jpgZařízení Kongsberg - Pulsar a Kongsberg MS 1000 testované potápěči HZS ČR při IMZ potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích.jpgPonor
Druhou částí IMZ byl ponor ke dnu zatopeného lomu a sběr artefaktů, které před zahájením IMZ instalovali potápěči ŠVZ HZS ČR Brno. Jednalo se o předměty, které se nejčastěji hledají při potápěčských zásazích složek IZS (plechový barel, figurína, vozidlo). Tyto předměty byly nalezeny zobrazovacím zařízením, potápěči jednotlivých opěrných bodů provedli činnost pod vodní hladinou a artefakty byly ve spolupráci s obsluhou plavidel HZS Jihomoravského kraje vytaženy ze dna pomocí zvedacích nafukovacích vaků a transportovány na břeh.

Umístění sonarového zařízení do vodního prostředí při instrukčně metodickém zaměstnání potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích.jpgZobrazování sonarových snímků na PC přímo na plavidle během instrukčně metodického zaměstnání potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích.jpg


Účastníci IMZ
Příslušníci HZS hl. m. Prahy, HZS Pardubického kraje, HZS Královéhradeckého kraje, HZS Jihočeského kraje, HZS Olomouckého kraje, ZÚ Hlučín, MV-GŘ HZS ČR (pracoviště chemické služby a oddělení dokumentace), ŠVZ HZS ČR Brno, HZS Jihomoravského kraje (HS Brno-Přehrada: člun s obsluhou) a JSDHO Hostěradice (člun s obsluhou).
Hosté: firma Finnsub, polská firma Escort Technology a kpt. Mgr. Martin Kučera (OSPČV Frýdek-Místek).
Zdravotní zabezpečení: barokomora ZÚ Hlučín, lékař a záchranář ze Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra.

Vyhodnocení
Cílem cvičení bylo seznámit se se sonarovými systémy, které jsou v současné době potápěčům k dispozici. Účastníci IMZ měli možnost posoudit, zda by tato zařízení mohla být v budoucnu efektivně využívána i v podmínkách zásahu potápěčských skupin HZS ČR (zejména při pátracích a vyhledávacích akcích) a zda by pomohla zvýšit kvalitu a efektivitu vyhledávání ve spolupráci s Policií ČR (OSPČV). Další vyhodnocování a případný výběr nejvhodnějšího systému budou předmětem následujících setkání instruktorů práce pod vodní hladinou a dalších konzultací s příslušnými odborníky.

Poděkování
Jménem organizátora IMZ chceme vyjádřit poděkování všem účastníkům a hostům za profesionální přístup a bezproblémový průběh celé akce.

Vypracovali:
kpt. Mgr. Jiří Urban, kpt. Ing. Jiří Matějka
ŠVZ HZS ČR Brno, MV GŘ HZS ČR

Odkazy do noveho okna

Proškolení bezpečnosti a ochany zdraví při práci a seznámení s programem instrukčně metodického zaměstnání potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích

Proškolení bezpečnosti a ochany zdraví p... 

Detailní náhled

Kompletace sonarového zařízení včetně příslušenství před zahájením instrukčně metodického zaměstnání potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích

Kompletace sonarového zařízení včetně př... 

Detailní náhled

Lokalita zatopeného lomu v Hostěradicích 12. 4. 2022

Lokalita zatopeného lomu v Hostěradicích... 

Detailní náhled

Umístění sonarového zařízení do vodního prostředí při instrukčně metodickém zaměstnání potápěčů HZS ČR  pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích

Umístění sonarového zařízení do vodního ... 

Detailní náhled

Zobrazování sonarových snímků na PC přímo na plavidle během instrukčně metodického zaměstnání potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích

Zobrazování sonarových snímků na PC přím... 

Detailní náhled

Sonarový snímek dna lomu zobrazený pomocí mobilního zařízení Kongsberg - Pulsar v průběhu IMZ potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích

Sonarový snímek dna lomu zobrazený pomoc... 

Detailní náhled

Manipulace se sonarovým zařízením pomocí motorového člunu HZS Jihomoravského kraje během IMZ potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích

Manipulace se sonarovým zařízením pomocí... 

Detailní náhled

Zařízení Kongsberg - Pulsar a Kongsberg MS 1000 testované potápěči HZS ČR při IMZ potápěčů HZS ČR pořádaného dne 12. 4. 2022 v areálu zatopeného lomu v Hostěradicích

Zařízení Kongsberg - Pulsar a Kongsberg ... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem