Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kurz radiační ochrany pro příslušníky Celní správy

Na konci ledna se v Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) v Lázních Bohdaneč uskutečnil kurz radiační ochrany pro příslušníky Celní správy. 

 

Konkrétně pro dvacet pět z nich, kteří mimo svou základní činnost vykonávají i funkci člena mobilní skupiny v rámci Radiační monitorovací sítě - RMS (https://www.suro.cz/cz/rms), případně jsou zapojeni do systému detekce ionizujícího záření, který je Celní správou provozován na všech mezinárodních letištích v České republice (Praha, Pardubice, Karlovy Vary, Ostrava a Brno).

Odborníci z radiologické laboratoře IOO během pěti dní účastníky kurzu seznámili se základy radiační ochrany, způsoby detekce přítomnosti ionizujícího záření, kontroly kontaminace, základy spektrometrické analýzy a dalšími činnostmi a úkoly mobilních skupin RMS.

Většina témat přednášených teoreticky byla také následně prakticky procvičena a to za použití reálných zdrojů záření a pomocí přístrojů, které mají celníci běžně k dispozici při výkonu své práce. Účastníci školení si tak vyzkoušeli činnosti vykonávané v rámci RMS, jako jsou pojezdová měření za účelem monitorování radiační situace, kontrola kontaminace osob a vozidel, měření dávkových příkonů záření gama, odběry vzorků životního prostředí, vytyčování zón v okolí zdroje ionizujícího záření apod. Na přání celníků však byly zařazeny také modelové situace, se kterými se příslušníci Celní správy mohou setkat i při výkonu svých běžných činností. Mezi tyto situace patří odhalení nelegálně přepravovaného zdroje ionizujícího záření, kontrola obsahu (identifikace deklarovaného radionuklidu) u radioaktivních zásilek, kategorizace zásilek na základě změřených dávkových příkonů, činnosti prováděné při záchytu nebo nálezu zdroje radioaktivního záření nebo taktický postup při provádění radiačního průzkumu a to jak v terénu, tak např. ve skladu zboží.

Vedle nabitého odborného programu se našel čas i na výměnu zkušeností v této oblasti nejen a na navázání osobních vazeb a to nejen mezi příslušníky jednotlivých celních úřadů, ale také mezi celní správou a hasiči.

vytisknout  e-mailem